GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

 • Strona główna
 • Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej. Część pierwsza
kategoria:
Milian Lech,
data dodania:
03.06.2019,
dodał:
tm

DrukujDlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej. Część pierwsza

okładka: https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/show_cover.jpg?picture_id=42737
pozycja w serwisie e-ISBN:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?show_only_onix=1&record_id=1...

tytuł: Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej
Część pierwsza
autor: Lech Milian
recenzent: prof. nadzw. dr hab. Adam Jan Karpiński
rok wyd. 2018
stron 224, format 17x24 cm
ISBN 978-83-89762-99-3
wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
cena: 30,00 zł
sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podst. zamówienia via e-mail, zob. szczegóły

Spis treści

Strona tytułowa, spis treści oraz wstęp do pobrania poniżej w pliku PDF

 • Uwagi o strukturze tematycznej opracowania
 • Aneks zamiast wstępu
 • Ogólna charakterystyka idei i ideologii
  • Idee i ideologie w rozpoznaniu przyczynowo-skutkowym
  • Przyczyny przemian w ideologicznych orientacjach ludzi
  • Ideologie w stanowieniu porządków społecznych i władzy
  • Współczesne życie społecznego także jest zideologizowane
  • Ideologie przedmiotem badań naukowych
 • Ideologie w procesie kształtowania swoich treści
  • Filozof Platon z jego przekonaniem o pochodzeniu idei
  • K. Mannheima poglądy na ideologie i ich użyteczność społeczną
  • Podporządkowywanie treści ideologii interesom władców
  • Ideologiami powodowane przemiany świadomościowe
  • Określenie cech ideologii panującej. Ideologiczne utopie
 • Czynniki sprawcze ideologicznych orientacji
  • Mit i magia w procesie osadzania się w życiu społecznym
  • Przekształcanie się magii w religię. Istota religii
  • Społeczne korzenie warstwy kapłańskiej i jej władzy
  • Prorocy kreatorami ideologii religijnych i ich prawda objawiona
  • Ideologie nie mogą obejść się bez proroków, także fałszywych
 • Ideologie obudowane potęgą wiary
  • Ideowe podłoża każdej wiary, nie tylko religijnej
  • Rodzaje wiary. Nadzieja i strach jej składnikami
  • Efekty wiary głębokiej na przykładach
  • Manipulowanie wiarą w bolszewizmie i faszyzmie
  • Różnorodne źródła światopoglądów ludzi
 • Konkret czy wiara? Początkowe refleksje
  • Kim jest człowiek i jego miejsce w świecie materii i kosmosu?
  • Pochwała rozumu, ale też odkrywanej duszy
  • Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Jednak czy na pewno?
  • Czym jest prawda jako źródło informacji?
 • Nowożytna myśl ideologiczna z jej metafizyką
  • I. Kant w poszukiwaniu prawdy koniecznej, inaczej obiektywnej
  • Stosunek I. Kanta do religii i norm etycznych
  • Neokantyści i ich zmodyfikowany pogląd na prawdę
  • G.W.F. Hegel: czy poznanie meritum idei jest możliwe?
  • Prekursorzy nowożytnej metafizyki materii
  • W. Dilthey, czyli pomost pomiędzy idealizmem a materializmem
  • Kreatorzy nowożytnego materializmu: L. Feuerbach, K. Marks i F. Engels
  • Czy mogą zaistnieć ideologie pozbawione metafizyki?
 • Wartościujące kryteria pojęć ideologicznych
  • Wartość metodą rozpoznawczą idei?
  • Poszukiwanie kryteriów obiektywizujących normy etyczne
  • Spór o relatywizm wartości wyprowadzanych z idei
  • Inne niż od absolutu pochodzenie norm etycznych
  • Sokrates z jego nauką o moralności
  • Odnowiciele materialistycznego źródła moralności
  • Własność prywatna powodem zachowań egoistycznych?
  • A. Schopenhauer w poszukiwaniu źródeł filantropii
  • Meandry idei sprawiedliwości
 • Ideologie w uwarunkowaniach życia społecznego
  • Ideologiczne podłoże każdej władzy. Despotyzm
  • Kultura i cywilizacja w ideologicznych odniesieniach
  • Wpływ ideologii na gospodarkę i struktury społeczne
  • Praca nie może pozostawać poza ideologiami
  • Wartość pracy na tle ideologicznych kontrowersji
  • W jakiej zależności byt określa świadomość? Relacja polemiczna
  • Przetrwanie, ale wraz z rezygnacją z pierwotnych idei
  • Ideologiczne przesłanie, jednak nierealizowane
 • Ideologie w funkcji stanowienia władzy
  • Przewaga monoteizmu nad politeizmem
  • Chrześcijaństwo w europejskiej ekspansji władczej
  • Walka kościoła o utrzymanie despotycznej władzy
  • Sakralizacja władzy świeckiej, także w średniowieczu
  • Odradzanie się mitu o doskonałości porządku feudalnego
  • Religijne adaptacje wolnego rynku oraz jego świecki kamuflaż
 • Ideologiczne utopie intelektualnym protestem
  • Morusowska utopia podręcznikowym przykładem
  • Kolejni poszukiwacze modelu optymalnego społeczeństwa
  • Wybieralność władców synonimem doskonałego porządku?
  • Dwie utopie już nowożytne, jednak sięgające do przeszłości
 • Ideologie na tle teorii instynktów i potrzeb
  • Ideologie w kontekście zróżnicowanych psychik ludzi
  • Instynktowo-popędowe zaplecze osobowości
  • Potrzeby, nieco odmienne impulsy motywujące
  • Popędowo-instynktowe podłoże dążeń władczych
  • Instynkty i potrzeby w świetle wzajemnych zależności
  • Czy nienawiść i konflikt dominują nad prospołecznością?
 • Dzieła wykorzystane w treści opracowania
 • Indeks nazwisk

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
Informacja

Wciśnij prawy przycisk myszy na wybranej pozycji i wybierz opcję: "zapisz element (...)"

Bezpłatny program do odczytu plików .pdf. Program należy ściągnąć a następnie zainstalować, postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.

Najnowsza wersja programu do pobrania ze strony producenta www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

dokument PDF099: Tytuł. Spis treści. Wstęp03.06.2019
656kB

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2