GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 19.07.2019

Znajdujesz sie w:

kategoria:
Borkowski Mirosław,
data dodania:
22.09.2015,
dodał:
tm

DrukujPrawo kosmetyczne. Zarys prawa polskiego i europejskiego

okładka książki

tytuł: Prawo kosmetyczne
podtytuł: Zarys prawa polskiego i europejskiego
autor: Mirosław Borkowski
rok wyd. 2015
stron 158, format 17x24 cm
ISBN 978-83-89762-64-1
wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
cena: 59,00 zł
sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podst. zamówienia via e-mail, zob. szczegóły

Mirosław Borkowski – doktor nauk prawnych. Pracownik naukowy Gdańskiej Szkoły Wyższej, praktyk, ekspert, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego i NGO w obszarze prawa zdrowia publicznego. Obszar badań naukowych obejmuje między innymi prawo własności intelektualnej, prawo reklamy oraz zagadnienia dotyczące prawa zdrowia publicznego. Problematyka ta analizowana jest z uwzględnieniem praw konsumenta i praw człowieka. Autor licznych publikacji, między innymi z zakresu prawa farmaceutycznego, reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów kosmetycznych czy bezpieczeństwa zdrowotnego człowieka. Inicjator i organizator programu naukowego „Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka”, realizowanego przez Gdańską Szkołę Wyższą, w ramach którego cyklicznie organizowane są konferencje naukowe dotyczące między innymi administracyjnoprawnych aspektów zdrowia ludzkiego.

Monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem dotyczącym prawa kosmetycznego po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych. Praca jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: prawników, praktyków, jak i do osób rozpoczynających swoją „przygodę” z prawem kosmetycznym.

Stan prawny, orzecznictwo oraz literatura przedmiotu na dzień 1 kwietnia 2015 r.

Spis treści

Spis treści i wprowadzenie – do pobrania poniżej w jednym pliku PDF.

 • Rozdział I. Regulacje prawne dotyczące kosmetyków w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–2013
 • 1. Regulacje prawne w okresie II Rzeczypospolitej
 • 2. Stan prawny w latach 1945–2013
  • 2.1. Stan prawny w latach 1945–2003
  • 2.2. Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach
 • Rozdział II. Kosmetyki w ustawodawstwie europejskim
 • 1. Dyrektywa kosmetyczna w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (76/768/EWG)
 • 2. Ogólna charakterystyka rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
 • Rozdział III. Produkt kosmetyczny — analiza pojęcia
 • 1. Definicja produktu kosmetycznego
 • 2. Produkt kosmetyczny a produkty podobne
  • 2.1. Produkt kosmetyczny a produkt leczniczy
  • 2.2. Produkt kosmetyczny a wyrób medyczny
  • 2.3. Produkt kosmetyczny a produkt biobójczy
 • Rozdział IV. Wybrane podstawowe definicje zawarte w rozporządzeniu nr 1223/2009
 • 1. Definicje podstawowe z zakresu prawa kosmetycznego
 • 2. Producent, dystrybutor, importer i użytkownik końcowy
 • 3. Udostępnianie na rynku, wprowadzenie do obrotu, wycofanie z rynku, wycofanie od użytkowników końcowych
 • 4. Działanie niepożądane i ciężkie działanie niepożądane
 • Rozdział V. Bezpieczeństwo produktów kosmetycznych
 • 1. Zagadnienia ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
 • 2. Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktu kosmetycznego
  • 2.1. Osoba odpowiedzialna
  • 2.2. Dystrybutor
 • 3. Dobra Praktyka Produkcji i normy zharmonizowane
 • 4. Dokumentacja bezpieczeństwa
 • Rozdział VI. Ograniczenia dotyczące stosowania niektórych substancji
 • 1. Informacje wstępne
 • 2. Zakaz stosowania niektórych substancji
 • 3. Substancje sklasyfikowane jako substancje CMR
 • 4. Nanomateriały
 • 5. Śladowe ilości substancji niedozwolonych
 • Rozdział VII. Testy na zwierzętach
 • 1. Zakres regulacji prawnych dotyczących testów na zwierzętach do 2009 r.
 • 2. Testy na zwierzętach a regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu 1223/2009
 • Rozdział VIII. Informacje dla konsumentów
 • 1. Informacje wprowadzające
 • 2. Oznakowanie produktów kosmetycznych
 • 3. Oświadczenia o produkcie
 • 4. Publiczny dostęp do informacji
 • Rozdział IX. Reklama produktów kosmetycznych
 • 1. Zagadnienia podstawowe dotyczące reklamy
 • 2. Reklama produktów kosmetycznych a czyn nieuczciwej konkurencji — uwagi ogólne
 • Rozdział X. Nadzór nad rynkiem
 • 1. Nadzór i kontrola nad rynkiem produktów kosmetycznych — informacje podstawowe
 • 2. Działalność wybranych instytucji w zakresie nadzoru na rynkiem produktów kosmetycznych — wybrane zagadnienia
 • Rozdział XI. Niezgodność z przepisami i klauzula ochronna
 • Rozdział XII. Współpraca administracyjna
 • Rozdział XIII. Środki wykonawcze i przepisy przejściowe
 • oraz: Wykaz skrótów, Wykaz skrótów aktów prawnych, Wprowadzenie, Bibliografia, Załączniki.

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
Informacja

Wciśnij prawy przycisk myszy na wybranej pozycji i wybierz opcję: "zapisz element (...)"

Bezpłatny program do odczytu plików .pdf. Program należy ściągnąć a następnie zainstalować, postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.

Najnowsza wersja programu do pobrania ze strony producenta www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

dokument PDFPrawo kosmetyczne [spis treści, wprowadzenie]22.09.2015
264kB

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2