GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

 • Strona główna
 • Zarys koncepcji filozofii „niższego” i „wyższego”...
kategoria:
Migoń Mieczysław P.,
data dodania:
09.03.2010,
dodał:
tm

DrukujZarys koncepcji filozofii „niższego” i „wyższego”...

025-zarys_koncepcji_filozofii-20100309.jpg

tytuł: Zarys koncepcji filozofii „niższego” i „wyższego” człowieka. Nowy typ antropologii filozoficznej infrastruktur osobowego bytu ludzkiego
podtytuł: Rozprawa habilitacyjna
autor: Mieczysław Paweł Migoń
recenzent: prof. nadzw. dr hab. Janina Kubka, Katedra Nauk Filozoficznych Wydziału Za­rzą­dzania i Eko­nomii Politechniki Gdańskiej
rok wyd. 2009, wydanie drugie poprawione
stron 212, format B5
ISBN 978-83-89762-25-2
wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji
wydanie pierwsze: 2006, stron 252, ISBN 978-83-89762-12-2

Rozprawa habilitacyjna stanowiąca autorską próbę prezentacji nowego typu antropologii filozoficznej infrastruktur bytowych (ludzkiego bytu osobowego). Jej prezentacja wiąże się m.in. z prowadzonym przez autora krytycznym dialogiem zarówno z tymi myślicielami, którzy przyczynili się do „odpodmiotowienia” człowieczeństwa (C. Lévi-Strauss) bądź też jego „ograniczenia” (M. Heidegger, K. Jaspers), jak i inspirującym dialogiem z myślicielami, którzy opowiadali się lub opowiadają się za „podmiotowością” człowieczeństwa, a mianowicie: W. Jamesem, M. Schelerem, N. Hartmannem, E. Stein, C.G. Jungiem, H. Plessnerem, R. Swinburnem, P.F. Strawsonem, R. Otto i innymi.

Spis rozdziałów

Poniżej do pobrania pełny spis treści.

 1. Część pierwsza. Ku realności „niższego” i „wyższego” człowieka w ramach cielesno-psychiczno-duchowej struktury bytu ludzkiego (jako bytu osobowego).
  Zarys problematyki „niższego” i „wyższego” ja (zwięzła analiza wybranych stanowisk filozoficznych).
 2. Zarys problematyki „człowieka wewnętrznego” i „człowieka zewnętrznego” (zwięzła analiza wybranych stanowisk filozoficznych).
 3. Próba określenia dotychczasowego stanu badań nad problematyką „niższego” i „wyższego” człowieka.
 4. Realność „niższego” i „wyższego” człowieka „w obrębie” ludzkiego bytu (jako osobowego).
 5. Część druga. Rzeczywistość „niższego” i „wyższego” człowieka w obrębie żywego ludzkiego bytu.
  Warstwy i szczeble dotyczące „niższego” i „wyższego” człowieka w obrębie ludzkiego bytu.
 6. Związek pojęcia „natura ludzka” / „kondycja ludzka” z pojęciem „niższy człowiek” i „wyższy człowiek”.
 7. Wielowymiarowa rzeczywistość „niższego” i „wyższego” człowieka „w obrębie” żywego ludzkiego bytu.
 8. Część trzecia. Ku tożsamości osoby ludzkiej.
  Fenomen tożsamości osoby ludzkiej.
 9. Związek „niższego” i „wyższego” człowieka z pierwotnym doświadczeniem moralności.
 10. „Niższy” i „wyższy” człowiek w związku cnót w czasie „chronos” i „kairos”.
 11. Koekstensywność transcendentaliów w „niższym” i „wyższym” człowieku (jako infrastrukturach bytowych).
 12. Fenomen „sakralizacji” „niższego” i „wyższego” człowieka w obrębie osoby ludzkiej.

Ponadto: przedmowa, podziękowania, wprowadzenie, zakończenie, bibliografia, wykaz tabeli, indeks osobowy.

Poniżej do pobrania pełny spis treści.

Przedmowa (fragmenty)

Poniżej do pobrania pełny tekst przedmowy.

Chciałbym pokazać, że antropologia filozoficzna infrastruktur osobowego bytu ludzkiego może stanowić próbę „ugruntowania” kategorii „człowieczeństwa”, aby w zasadzie nie przeciwstawiać jego różnych form.

Z racji przywiązywania dużej wagi do dialogu z tradycją filozoficzną bądź też z tradycją antropologiczną w swojej rozprawie starałem się zachować właściwą proporcję w doborze literatury i to zarówno w odniesieniu do źródeł cytowanych lub w przytaczaniu sądów ze strony interpretatorów odnośnie danej kwestii (w jej odpowiednim naświetleniu) w obrębie różnych typów antropologii, także w przedstawianiu własnej interpretacji kwestii „obecnych” w różnych typach antropologii, jak i w prezentacji własnej koncepcji filozoficznej „niższego” i „wyższego” człowieka.

Z kolei w doborze stosowanych metod w tej rozprawie preferowane są: metoda analityczna (analiza cząstkowa), metoda syntetyczna, metoda opisowa i wyjaśniania, a także metoda fenomenologiczna, etc., użyteczne w badaniach filozoficznych infrastruktur bytowych, tj. „niższego” i „wyższego” człowieka „w obrębie” osobowego bytu ludzkiego.

Niektóre fragmenty zarysu koncepcji filozofii „niższego” i „wyższego” człowieka były przedstawione podczas międzynarodowej konferencji fenomenologicznej w Uniwersytecie w Luksemburgu (1992 r.) i międzynarodowego kongresu fenomenologicznego w Uniwersytecie w Macerata, Włochy (1996 r.), a także podczas ogólnopolskiej konferencji odnośnie filozoficznych wizji i modeli świata w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku (2003 r.). Należy tutaj podkreślić, że koncepcja ta wzbudziła zainteresowanie i oddźwięk w toczących się dyskusjach konferencyjnych / kongresowych.

Dotychczas zostały opublikowane niektóre z fragmentów filozofii „niższego” i „wyższego” człowieka dotyczące kwestii realności oraz doświadczenia czasu („chronos”, „kairos”) (zob.: przypisy). Z kolei autoreferat poświęcony realnemu istnieniu „właściwych” infrastruktur osobowego bytu ludzkiego, który wysłałem z przeznaczeniem do wzięcia swego udziału w XXI Światowym Kongresie Filozoficznym w Stambule (Turcja) zarówno uzyskał akceptację ze strony Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego XXI Światowego Kongresu, Jego Przewodniczącego I. Kuçuradi oraz S. Vossa, jak i został opublikowany w The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy (ed. I. Kuçuradi), Philosophical Anthropology (ed. S. Voss), Vol. 9.

Poniżej do pobrania pełny tekst przedmowy.


Pozycja dostępna w Bibliotece GWSA oraz w sprzedaży w punkcie Informacji GWSA (na terenie uczelni) - do wyczerpania nakładu.
Uczelnia nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej. Sprzedaż wydawnictw GWSA prowadzi hurtownia książek (zobacz szczegóły).
Pobierz poniżej spis treści/rozdziałów.


Powrót do strony Wydawnictwa.

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
Informacja

Wciśnij prawy przycisk myszy na wybranej pozycji i wybierz opcję: "zapisz element (...)"

Bezpłatny program do odczytu plików .pdf. Program należy ściągnąć a następnie zainstalować, postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.

Najnowsza wersja programu do pobrania ze strony producenta www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

dokument PDFSpis treści22.05.2010
172kB
dokument PDFPrzedmowa22.05.2010
176kB

Materiały do pobrania

Archiwum plików

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2