GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

kategoria:
Pułło Andrzej,
data dodania:
28.04.2019,
dodał:
tm

DrukujZasady ustroju politycznego państwa. Zarys wykładu

okładka: https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/show_cover.jpg?picture_id=42265
pozycja w serwisie e-ISBN:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?show_only_onix=1&record_id=1...

tytuł: Zasady ustroju politycznego państwa. Zarys wykładu
autor: Andrzej Pułło
rok wyd. 2018, wydanie II
(nakład wydania pierwszego wyczerpany)
stron 196, format 14,8x21,0 cm
ISBN 978-83-89762-87-0
wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
cena: 25,00 zł
sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podst. zamówienia via e-mail, zob. szczegóły

Spis treści

Strona tytułowa, spis treści oraz wstęp do pobrania poniżej w pliku PDF

 • Uwagi wstępne o przedmiocie wykładu
 • I. Znaczenie konstytucji w ustroju państwa
  • 1. Pojęcie ustroju i znaczenie określeń pochodnych
  • 2. Konstytucja: jej szczególna treść i forma
  • 3. Szczególna moc prawna konstytucji
  • 4. Polityczno-społeczne znaczenie konstytucji
 • II. Zasady w prawie i struktura systemu zasad ustrojowych
  • 1. Zasady a normy prawne
  • 2. Zasady i ich katalogi w piśmiennictwie konstytucyjnym
  • 3. Zasady a wartości. Pojęcie zasad-idei ogólnych
  • 4. Struktura systemu zasad ustrojowych
  • 5. Znaczenie normatywne preambuły i zasad programowych
 • III. Idea państwa demokratycznego i zasady systemu władzy suwerena
  • 1. Pojęcie demokracji w historii konstytucjonalizmu
  • 2. Zasada zwierzchnictwa ludu pierwszą zasadą systemu władzy suwerena
  • 3. Zasada przedstawicielstwa i podstawowe zasady prawa wyborczego
  • 4. Zasada pluralizmu politycznego i problematyka partii w prawie
  • 5. Zasada demokracji bezpośredniej i jej instytucje
 • IV. Idea podziału władzy a zasady naczelne struktury organizacyjnej państwa
  • 1. Geneza idei i znaczenie myśli Monteskiusza
  • 2. Podział władzy w systemach rządów prezydenckich i parlamentarno-gabinetowych
  • 3. Zasada podziału władzy a zasada nadrzędności parlamentu
  • 4. Podział władzy w konstytucjonalizmie polskim
  • 5. Wertykalny podział władzy: państwa federalne a unitarne
 • V. Idea państwa prawnego i konstytucyjne zasady systemu źródeł prawa
  • 1. Kształtowanie się koncepcji państwa prawnego
  • 2. Rozumienie idei w literaturze polskiej
  • 3. Państwo prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
  • 4. Szczególne cechy systemu źródeł prawa
  • 5. Znaczenie ustawy w systemie prawa krajowego
 • VI. Idea godności człowieka i zasady ogólne systemu ochrony jednostki
  • 1. Historyczne antecedencje
  • 2. Problematyka praw człowieka w Konstytucji
  • 3. Pojęcie godności człowieka. Godność człowieka w dokumentach konstytucyjnych
  • 4. Znaczenie prawne zasad godności, wolności i równości
 • VII. Idea sprawiedliwości społecznej i konstytucyjne zasady państwa sprawiedliwego
  • 1. Idea sprawiedliwości w ustroju państwa
  • 2. Sprawiedliwość społeczna w polskiej myśli konstytucyjnej
  • 3. Sprawiedliwość społeczna a idea państwa sprawiedliwego
  • 4. Zasada solidarności
  • 5. Zasada dobra wspólnego
  • 6. Zasada pomocniczości
  • 7. Zasada społeczeństwa obywatelskiego
  • 8. Zasada społecznej gospodarki rynkowej
 • Aneks

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
Informacja

Wciśnij prawy przycisk myszy na wybranej pozycji i wybierz opcję: "zapisz element (...)"

Bezpłatny program do odczytu plików .pdf. Program należy ściągnąć a następnie zainstalować, postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.

Najnowsza wersja programu do pobrania ze strony producenta www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

dokument PDF087 Tytuł. Spis treści. Wstęp.pdf28.04.2019
489kB

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2