GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

Aktualności wydawnictwa

 1. kategoria:
  Kierzkowska Joanna Sylwia,
  data dodania:
  07.05.2018,
  dodał:
  tm

  Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego

  tytuł: Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego, praca zbiorowa; redaktor naukowy: Joanna Sylwia Kierzkowska; rok wyd. 2015; stron 144, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-68-9; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej; Recenzent: prof. zw. dr hab. Marek Górski. Zawiera: [Prawny status jednostki. Rzeczy publiczne. Wybrane problemy środowiskowe. Bezrobocie. Geodezja. Budownictwo. Stowarzyszenia na przykładzie ochotniczych straży pożarnych]. Opracowanie kierowane do studentów prawa i administracji oraz uczniów i słuchaczy technikum administracji. Zawiera pytania i testy kontrolne. Obejmuje stan prawny na maj 2015 r.

 2. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  08.05.2016,
  dodał:
  tm

  Rynek pracy w województwie pomorskim i jego uwarunkowania gospodarcze i demograficzne

  tytuł: Rynek pracy w województwie pomorskim i jego uwarunkowania gospodarcze i demograficzne [praca zbiorowa]; redaktor naukowy: Izydor Sobczak; rok wyd. 2015; stron 202, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-66-5; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej. Rozdziały pracy zbiorowej: (1) Systemowe podejście do rynku pracy w ramach polityki rozwoju w województwie pomorskim. (2) Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w podregionach i powiatach województwa pomorskiego w latach 2002 i 2012. (3) Rozwój gospodarki morskiej w Polsce a możliwości zatrudnienia. (4) Szara strefa na krajowym rynku pracy. (5) Dynamika i struktura bezrobocia w województwie pomorskim w latach 2003-2013. (6) Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia w powiecie gdańskim poprzez elastyczne formy zatrudnienia. (7) Sytuacja zawodowa absolwentów szkół wyższych w województwie pomorskim. (8) Wpływ zmian w poziomie urodzeń w minionych latach na liczbę ludności w wieku produkcyjnym w województwie pomorskim w latach 2000-2012. (9) Wpływ migracji na kształtowanie się liczby ludności w wieku produkcyjnym w województwie pomorskim w latach 2003-2012. (10) Dynamika, struktura i bilans ludności w wieku produkcyjnym w województwie pomorskim. (11) Bezrobocie. Geneza i rzeczywistość społeczna. (12) Zróżnicowania gospodarcze między wschodnimi i zachodnimi landami Niemiec w latach 2003 i 2013.

 3. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  16.11.2015,
  dodał:
  tm

  Państwo dobrze urządzone

  tytuł: Państwo dobrze urządzone, praca zbiorowa; redaktor naukowy: Jacek Zieliński; rok wyd. 2015; stron 142, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-67-2; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej. Recenzent: dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM. Praca zbiorowa zawierająca 9 rozdziałów.

 4. kategoria:
  Karpiński Adam Jan,
  data dodania:
  16.11.2015,
  dodał:
  tm

  Wstęp do nauk o mądrości

  tytuł: Wstęp do nauk o mądrości. Część pierwsza; autor: Adam Jan Karpiński; rok wyd. 2015; stron 398, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-65-8; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej. Spis treści: Rozdział I. Pojęcia filozofii; Rozdział II. Niektóre narzędzia i metody pracy filozofa; Rozdział III. O mądrości; Rozdział IV. Próba rekonstrukcji pojęcia mądrości; oraz: Wstęp, Spis rysunków, Streszczenia, Bibliografia, Indeks osobowy, Indeks rzeczowy.

 5. kategoria:
  Borkowski Mirosław,
  data dodania:
  07.05.2018,
  dodał:
  tm

  Prawo kosmetyczne. Zarys prawa polskiego i europejskiego

  tytuł: Prawo kosmetyczne; podtytuł: Zarys prawa polskiego i europejskiego; autor: Mirosław Borkowski; rok wyd. 2015; stron 158, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-64-1; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej. Monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem dotyczącym prawa kosmetycznego po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych. Praca jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: prawników, praktyków, jak i do osób rozpoczynających swoją „przygodę” z prawem kosmetycznym. Stan prawny, orzecznictwo oraz literatura przedmiotu na dzień 1 kwietnia 2015 r.

 6. kategoria:
  Tarkowski Mikołaj,
  data dodania:
  07.05.2018,
  dodał:
  tm

  Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego...

  tytuł: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939; autor: Mikołaj Tarkowski; rok wyd. 2015; stron 344, format A5; ISBN 978-83-89762-63-4; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej. Historia Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, poza licznie wydawanymi publikacjami o charakterze przyczynkarskim, nie doczekała się do tej pory osobnej i wnikliwej monografii. Lukę tę bez wątpienia wypełnia książka Mikołaja Tarkowskiego. Stanowi ona niezwykle wartościową pracę, w której Autor gruntownie odtworzył genezę, strukturę i działalność dydaktyczną oraz naukową wileńskiego Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. To co zasługuje na szczególną uwagę i pochwałę, to bardzo bogata baza źródłowa (archiwalna) i rzetelny warsztat naukowy Autora, stanowiące niejako przykład prawdziwej i pełnej pasji pracy badawczej [z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Dariusza Szpopera]

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2