GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

Aktualności wydawnictwa

 1. kategoria:
  Dąbrowski Przemysław,
  data dodania:
  07.05.2018,
  dodał:
  tm

  Mutationes in doctrina iuris

  tytuł: Mutationes in doctrina iuris. Kwestia prac nad reformą uniwersyteckich studiów prawniczych w Polsce (1918-1939); autor: Przemysław Dąbrowski; rok wyd. 2015; stron 234, format A5; ISBN 978-83-89762-67-7. Zasadniczym celem, jaki postawił sobie Autor przystępując do napisania niniejszej książki, było scharakteryzowanie poglądów przedstawicieli akademickiego środowiska naukowego oraz opinii wydawanych przez Rady Wydziałów pięciu ówczesnych uniwersytetów państwowych w: Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wilnie oraz we Lwowie, w przedmiocie zmian w nauczaniu na studiach prawniczych w latach 1919-1939 [...] Interesujący jest fakt, iż dyskusja nad sposobem uniwersyteckiego kształcenia prawników nie straciła na sile także w czasach współczesnych. Wiele ośrodków akademickich przeprowadziło już szereg zmian w tym zakresie. Być może praca ta stanowić będzie swoisty drogowskaz dla pozostałych wydziałów prawa w Polsce, które stojąc przed wyzwaniem reformy, sięgną do jakże cennych opinii oraz argumentów prezentowanych w latach 1919-1939 i wybiorą z nich te najlepsze wzorce.

 2. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  01.05.2016,
  dodał:
  tm

  Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska

  tytuł: Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2014; stron 694, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-56-6; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej. Rozdział I. Aspekty społeczne i edukacyjne globalizacji w ochronie środowiska. Rozdział II. Technologie i inżynieria środowiska. Rozdział III. Ekologia i zarządzanie środowiskowe. Rozdział IV. Administracja, prawo i ekonomia ochrony środowiska

 3. kategoria:
  Maśniak Dorota,
  data dodania:
  07.05.2018,
  dodał:
  tm

  Prawo budżetowe. Zarys wykładu

  tytuł: Prawo budżetowe. Zarys wykładu; autor: Dorota Maśniak; rok wyd. 2013; stron 78, format B5; ISBN 978-83-89762-47-4. Dorota Maśniak jest doktorem habilitowanym z zakresu prawa finansowego, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego oraz profesorem Gdańskiej Szkoły Wyższej, autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego, ubezpieczeniowego i cywilnego. Ponadto wykonuje zawód radcy prawnego. Książka skierowana jest do studentów oraz wszystkich stykających się w życiu zawodowym z regulacjami prawnymi dotyczącymi budżetu państwa, długu publicznego czy dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na la­pidarną formę stanowić ma pomoc w zgłębianiu problematyki prawa budżetowego w ramach procesu dydaktycznego lub samodzielnych dociekań.

 4. kategoria:
  Borkowski Mirosław,
  data dodania:
  07.05.2018,
  dodał:
  tm

  Prawo własności intelektualnej. Zarys problematyki

  tytuł: Prawo własności intelektualnej. Zarys problematyki; autor: Mirosław Borkowski; rok wyd. 2013, wydanie drugie uzupełnione i uaktualnione; stron 252, format B5; ISBN 978-83-89762-52-8. W pracy opisowo ujęto zagadnienia prawa własności intelektualnej uregulowane w dwóch zasadniczych dla tej dziedziny prawa ustawach: ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Oba te akty prawne są bardzo obszerne, napisane niełatwym językiem, mało zrozumiałym dla osoby nieprzygotowanej, pełne skomplikowanych instytucji. Autorowi monografii udało się przedstawić te trudne kwestie w sposób przystępny, zrozumiały. To wielka wartość każdej pracy naukowej, także i tej. Student, aplikant czy praktykujący prawnik, który przeczyta którykolwiek z fragmentów tej książki, zrozumie go, bo tekst jest napisany klarownie. (...) Cała praca jest napisana sprawnie, jasnym stylem, przystępnym nawet dla osoby niemającej wykształcenia prawniczego. Jest oparta na źródłach prawa i orzecznictwie sądowym

 5. kategoria:
  Milian Lech,
  data dodania:
  07.05.2018,
  dodał:
  tm

  W poszukiwaniu doskonałego porządku społecznego

  tytuł: W poszukiwaniu doskonałego porządku społecznego; podtytuł: Trzy rozprawy socjologiczno-filozoficzne; autor: Lech Milian; rok wyd. 2012; stron 376, format B5; ISBN 978-83-89762-44-3. Spis rozpraw: 1) Doskonalenie porządku społecznego i humanizacja życia w wybranych koncepcjach filozoficzno-społecznych; 2) Przemiany w pojmowaniu wolności osobistej oraz ich wpływ na porządek społeczny i życie codzienne; 3) Społeczeństwo przyszłości i jego ukorzeniona przeszłość oraz teraźniejszość. Społeczna integracja czy pogłębienie konfliktów?

 6. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  29.01.2013,
  dodał:
  tm

  Ekoenergetyka - biogaz. Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego

  Wersja polskojęzyczna: tytuł: Ekoenergetyka – biogaz. Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2012; stron 332, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-41-2. Wersja angielskojęzyczna (English version): tytuł: Eco-Energetic – Biogas. Research, Technologies, Law and Economics in Baltic Sea Region; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2012; stron 184, format 17x24cm; ISBN 978-83-89762-42-9. Książka jest wydaną w 2012 r. publikacją w ramach serii wydawniczej: „Ekoenergetyka”. Książka zawiera 4 rozdziały: 1) Procesy fermentacji metanowej i kofermentacji metanowej (7 opracowań); 2) Technologie i instalacje biogazowe (16 opracowań); 3) Substraty do fermentacji metanowej i wykorzystanie masy pofermentacyjnej (10 opracowań); 4) Potencjał i strategie rozwoju rynku biogazowego (4 opracowania).

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2