GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

Aktualności wydawnictwa

 1. kategoria:
  Kierończyk Przemysław,
  data dodania:
  07.05.2010,
  dodał:
  tm

  Nadrzędność parlamentu - mit czy realna alternatywa ustrojowa...

  tytuł: Nadrzędność parlamentu - mit czy realna alternatywa ustrojowa? Analiza wybranych przykładów; autor: Przemysław Kierończyk; recenzent: prof. zw. dr hab. Wiesław Skrzydło, Katedra Prawa Konstytucyjnego UMCS w Lublinie; rok wyd. 2009; stron 340, format B5; ISBN 978-83-89762-22-1. Książka jest próbą charakterystyki wybranych rozstrzygnięć ustrojowych opartych na zasadzie ustrojowej nadrzędności parlamentu, a także nawiązujących tylko do tej zasady. Autor podejmuje również zadanie oceny realności takich rozwiązań w warunkach rzeczywistego funkcjonowania mechanizmów państwowych, zajmuje się staraniami nauki polskiej prowadzącymi do zdefiniowania systemu rządów opartego na zasadzie dominacji parlamentu, a także próbuje wskazać na elementy instytucjonalne tego systemu.

 2. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  18.01.2010,
  dodał:
  tm

  Efektywne aspekty zarządzania organizacjami. Teoria i praktyka

  tytuł: Efektywne aspekty zarządzania organizacjami. Teoria i praktyka; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2009; stron 232, format A5; ISBN 978-83-89762-21-4. Książka stanowi owoc konferencji naukowej, pt. „Public Relations – zarządzanie wizerunkiem organizacji”, zorganizowanej 19 kwietnia 2008 r. Referaty i projekty z zakresu problematyki zarządzania wizerunkiem organizacji przedstawiane były w ramach dwóch sesji naukowych: 1) Zagadnienia Public Relations; 2) Strategie Public Relations. W książce zawarto 12 artykułów naukowych przedstawionych w trakcie konferencji.

 3. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  08.07.2009,
  dodał:
  tm

  Wybrane problemy funkcjonowania szkoły wyższej

  tytuł: Wybrane problemy funkcjonowania szkoły wyższej; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2008; stron 234, format A5; ISBN 978-83-89762-20-7. Książka stanowi wynik jubileuszowej konferencji naukowej, pt. „Wybrane zagadnienia funkcjonowania szkoły wyższej”, zorganizowanej 22 września 2007 r. z okazji 5-lecia istnienia Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji w Gdańsku. Opublikowane artykuły, autorstwa pracowników naukowo-dydaktycznych GWSA, stanowią o problemach, z jakimi styka się niepubliczna szkoła wyższa na różnych poziomach zarządzania. Jest tu zarówno o promocji uczelni; motywacji pracowniczej i problematyce zatrudnienia jako takiej; sprawach jednostek organizacyjnych, jak studium praktyk zawodowych czy biblioteka; jak i sprawach techniczno-organizacyjnych. Poruszono także zagadnienia związane z Procesem Bolońskim, jak i kształceniem kadr na potrzeby administracji publicznej RP.

 4. kategoria:
  Karpiński Adam Jan,
  data dodania:
  10.12.2012,
  dodał:
  tm

  Wstęp do socjologii krytycznej

  tytuł: Wstęp do socjologii krytycznej; autor: Adam Jan Karpiński; rok wyd. 2009, wydanie pierwsze - dodruk; stron 350, format B5; ISBN 83-89762-07-2. Pozycja ta stanowi studium z zakresu metasocjologii, dotyczące problematyki ontologicznych i metodologicznych podstaw socjologii. Jest ona głosem w polemice o model uprawiania poznania społeczeństwa, określanej jako spór: pozytywizm – antypozytywizm, naturalizm – antynaturalizm, scjentyzm – humanizm, wyjaśnianie – rozumienie, socjologia zaangażowana lub krytyczna – socjologia wolna od wartości. Spór ten, jak sugerują chociażby zróżnicowane nazwy, jest wielowątkowy i odbywa się na różnych płaszczyznach poznawczych, poprzez praktyki nauczania i uprawiania socjologii.

 5. kategoria:
  Milian Lech,
  data dodania:
  18.02.2014,
  dodał:
  tm

  Socjologia gospodarki. Trzy wykłady programowe

  tytuł: Socjologia gospodarki. Trzy wykłady programowe; autor: Lech Milian; rok wyd. 2008; stron 144, format B5; ISBN 978-83-89762-19-1. Książka składa się z syntetyzującej treści wybranych trzech wykładów spisanych: 1) Mechanizm rynku i jego społeczne funkcje; 2) Wydajność pracy i jej psychospołeczne uwarunkowania; 3) Przedsiębiorstwo instytucją pracy zbiorowej. Wykłady te są fragmentem przedmiotu „socjologia gospodarki”. Problematyka zawarta w książce znajduje się w przekazie wiedzy z zakresu „organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem” i „kierowania zespołami pracowniczymi”, a także z zakresu „ekonomii”, szczególnie „ekonomii rynku” – w omówieniu socjologicznym. Książka, stanowiąca uzupełnienie wykładów audytoryjnych, zainteresuje zwłaszcza studentów.

 6. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  30.12.2008,
  dodał:
  tm

  Przysposobienie obronne dla studentów i studentek, czyli jak w czasie studiów uregulować...

  tytuł: Przysposobienie obronne dla studentów i studentek, czyli jak w czasie studiów uregulować stosunek do powszechnego obowiązku obrony; autor: Zbigniew Kozłowski; rok wyd. 2008; stron 88, format B5; ISBN 978-83-89762-18-4. Autor książki, ppłk Wojska Polskiego, prowadzi na uczelni konsultacje i egzaminy z przedmiotu „przysposobienie obronne”. Skrypt przeznaczony jest dla studentów (i studentek) realizujących na studiach program przysposobienia obronnego (PO). W skrypcie zebrane są informacje, z jednej strony zachęcające studentów do uczestnictwa w programie PO, natomiast z drugiej strony – mające ułatwić przyswojenie wiadomości potrzebnych do zdania egzaminu z PO z wynikiem pozytywnym.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2