GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

Aktualności wydawnictwa

 1. kategoria:
  Kierończyk Przemysław,
  data dodania:
  07.05.2010,
  dodał:
  tm

  Państwo łotewskie. Geneza i ustrój konstytucyjny

  tytuł: Państwo łotewskie. Geneza i ustrój konstytucyjny; autor: Przemysław Kierończyk; seria: Ustroje państw bałtyckich; rok wyd. 2008; stron 152, format A5; ISBN 978-83-89762-17-7. Książka przedstawia krótki zarys historii Łotwy i łotewskiej państwowości, a także podstawy dzisiejszego ustroju Republiki Łotewskiej. Układ książki jest dosyć jasny, chronologiczno-merytoryczny. Pierwsze rozdziały traktują o historii Łotwy i tym samym ułożone są w sekwencji czasowej. Główna część książki zawiera natomiast omówienie aktualnego ustroju. W tym przypadku Autor zaczął od przedstawienia aktualnej konstytucji, a następnie kolejnych organów państwowych. Starania Autora polegały między innymi na tym, aby wykazywać specyfikę, niezwykłość niektórych łotewskich rozwiązań – oryginalne ułożenie w konstytucji relacji parlament-prezydent stawia Łotwę w rzędzie bardzo ciekawych rozwiązań ustrojowych. Książka napisana jest przystępnym językiem, Autor chciał napisać rozprawę naukową, ale jednocześnie taką, którą „da się czytać”.

 2. kategoria:
  Kierończyk Przemysław,
  data dodania:
  07.05.2010,
  dodał:
  tm

  System konstytucyjny państwa litewskiego (1922-1940)

  tytuł: System konstytucyjny państwa litewskiego (1922-1940); autor: Przemysław Kierończyk; seria: Ustroje państw bałtyckich; rok wyd. 2008; stron 134, format A5; ISBN 978-83-89762-16-0. Zdecydowana część książki to przedstawienie regulacji konstytucyjnych Litwy z lat międzywojennych. Główny tok rozważań dotyczy przy tym „dużych” konstytucji – stąd wyznaczone granice czasowe 1922-1940. Na tle – ukazanym w ogólnym zarysie – uzyskania przez Litwę niepodległości w 1918 r., a także pierwszych trzech „małych” konstytucji sprzed 1922 roku, Autor przedstawił kolejno trzy litewskie konstytucje – z 1922, 1928 i 1938 roku. Dzięki czemu książka ma dosyć konsekwentny układ chronologiczny. Oprócz analizy treści samych litewskich ustaw zasadniczych, czytelnik w pracy znajdzie także bardzo ogólny zarys historii politycznej Litwy. Książka napisana jest przystępnym językiem, Autor chciał napisać rozprawę naukową, ale jednocześnie taką, którą „da się czytać”.

 3. kategoria:
  Szmyt Andrzej,
  data dodania:
  28.04.2019,
  dodał:
  tm

  Elementy praktyki sejmowej pod rządami Konstytucji RP (1997-2007)

  tytuł: Elementy praktyki sejmowej pod rządami Konstytucji RP (1997-2007); autor: Andrzej Szmyt; rok wyd. 2008; stron 662, format B5; ISBN 978-83-89762-15-3. Książka zawiera ponad 200 ekspertyz prawnych w ramach Biura Studiów i Ekspertyz (następnie Biura Analiz Sejmowych) Kancelarii Sejmu RP. Zostały one przygotowane w ciągu 10 lat obowiązywania Konstytucji RP (1997-2007), w trzech kolejnych (III-V) kadencjach Sejmu. Ekspertyzy te przygotowywane były każdorazowo w związku z konkretnymi zdarzeniami, stanowiąc bieżącą i w zasadzie krótką ich analizę, dla potrzeb różnych organów i osób – Marszałka Sejmu, Szefa Kancelarii Sejmu, komisji i podkomisji sejmowych, klubów poselskich, posłów zwracających się do Biura o przygotowanie opinii. Ukazują one różne aspekty tej części praktyki sejmowej, z którą przyszło zetknąć się Autorowi jako ekspertowi. Książka ta znacznie wzbogaca wiedzę o praktyce ustrojowej i, w opinii Recenzenta, bez wątpienia będzie przydatna w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

 4. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  23.12.2008,
  dodał:
  tm

  Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka

  tytuł: Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2008; stron 346, format B5; ISBN 978-83-89762-14-6. Zbiór opracowań naukowych prezentowanych w trakcie konferencji, pt. „Problemy miękkiego zarządzania we współczesnych organizacjach” (czerwiec 2007 r.). Poruszone są tu zagadnienia dotyczące problematyki ekonomiczno-społecznej, administracyjno-kadrowej oraz technologii informatycznej w zarządzaniu. Podjęto dyskusję na temat współczesnych problemów zarządzania w kontekście wyzwań, jakie niesienie dla polskich przedsiębiorstw przyszłość. Ta bliższa – będąca efektem integracji z UE, i ta dalsza – związana z procesami globalizacji i dokonującej się rewolucji technologicznej.

 5. kategoria:
  Kierończyk Przemysław,
  data dodania:
  15.12.2012,
  dodał:
  tm

  Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego dla studentów administracji

  tytuł: Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego dla studentów administracji; autor: Przemysław Kierończyk; rok wyd. 2008, wydanie drugie, poprawione; stron 278, format B5; ISBN 978-83-89762-13-9. Pozycja ma charakter dydaktyczny; prezentowany materiał odpowiada wymogom merytorycznym przyjmowanym w nauce prawa na poziomie akademickim. Porusza ona nie tylko zagadnienia prawa konstytucyjnego, ale służy także pomocą dla potrzeb studiowania historii administracji. Osoba autora gwarantuje wysoki poziom merytoryczny książki, nie tylko z uwagi na wieloletnie doświadczenie z zakresu nauki prawa konstytucyjnego w szkole wyższej, ale także z uwagi na jego wcześniejsze doświadczenia publikacyjne.

 6. kategoria:
  Karpiński Adam Jan,
  data dodania:
  10.12.2012,
  dodał:
  tm

  Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych

  tytuł: Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych; autor: Adam Jan Karpiński; rok wyd. 2007 dodruk; stron 256, format B5; ISBN 83-89762-02-1. Pozycja ma postać typowego słownika, gdzie znajdziemy pojęcia socjo­logiczne i (a może przede wszystkim) filozoficzne. Istotnym pojęciom – z punktu widzenia autora – poświęcono bardzo dużo miejsca. Skorowidz pojęć umieszczony na końcu książki ułatwi posługiwanie się słownikiem.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2