GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

Aktualności wydawnictwa

 1. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  01.05.2016,
  dodał:
  tm

  Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska

  tytuł: Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska; autor: praca zbiorowa; rok wyd. 2006; stron 424, format B5; ISBN 83-89762-06-4. Praca zbiorowa, której tematem przewodnim są problemy ochrony środowiska, tak pod względem technicznym i organizacyjnym, jak i ekonomicznym czy społecznym. W książce zawarto cztery rozdziały: 1) procesy globalizacji a środowisko naturalne; 2) aspekty techniczno-ekologiczne ochrony środowiska; 3) ekonomiczno-finansowe problemy ochrony środowiska; 4) ochrona środowiska szczebel regionalny i lokalny.

 2. kategoria:
  Migoń Mieczysław P.,
  data dodania:
  19.03.2013,
  dodał:
  tm

  Wstęp do etyki. Skrypt

  tytuł: Wstęp do etyki. Skrypt; autor: Mieczysław P. Migoń; rok wyd. 2007 (stron 80, format 18,2x25,7cm; ISBN 978-83-89762-10-8) oraz wydanie elektroniczne pdf 2013 (stron 77, format 18,2x25,7cm; ISBN 978-83-89762-45-0). Skrypt ten zawiera elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień etycznych, a mianowicie pojęcia dobra moralnego, pojęcia etyki wraz z jej podziałem, określenia normy moralnej, pojęć: wartości wraz z wybranymi typami hierarchii wartości i sumienia z jego trzema wymiarami. Skrypt został napisany z myślą o kształceniu studentów w dziedzinie etyki czy też filozofii moralnej. Jest on również przeznaczony dla szerszego kręgu Czytelników, tj. nauczycieli etyki, psychologów, socjologów, filozofów, teologów, etyków biznesu, etc. Po każdym z dwóch rozdziałów znajdują się pytania kontrolne w celu sprawdzenia stopnia nabytej wiedzy etycznej.

 3. kategoria:
  Migoń Mieczysław P.,
  data dodania:
  10.12.2012,
  dodał:
  tm

  Czynnik ludzki w etyce biznesu

  tytuł: Czynnik ludzki w etyce biznesu; autor: Mieczysław P. Migoń; rok wyd. 2007; stron 194, format B5; ISBN 978-83-89762-09-2. Autor próbuje ugruntować rolę i znaczenie czynnika ludzkiego w przedmiocie etyki biznesu. Czynnik ten jest traktowany jako kwintesencja rozmaitych typów antropologicznych, takich jak: homo oeconomicus, homo socialis, homo curans, etc., które „uobecniają się” jako antropologiczny wymiar w przedmiotowości etyki biznesu w sensie „otoczki” i „głębi” antropologicznej. Autor pokazuje, że ma swój głęboki sens odnoszenie etyki biznesu do problematyki procesów ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych, społecznych, a także problematyki stron zainteresowanych, ładu rynkowego, doskonalenia przyszłości danej firmy czy danego przedsiębiorstwa.

 4. kategoria:
  Pozycje zwarte Wydawnictwa,
  data dodania:
  05.02.2009,
  dodał:
  tm

  Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wybrane zagadnienia

  tytuł: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wybrane zagadnienia; autor: Tadeusz Noch; rok wyd. 2006, wydanie drugie, uzupełn.; stron 112, format A5; ISBN 83-89762-05-6. Skrypt zawiera wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeznaczony jest dla studentów, którzy powinni opanować podstawową wiedzę z dziedziny BHP. Studenci, również ci odbywający praktyki zawodowe, otrzymają niezbędny materiał szkoleniowy w ramach szkolenia wstępnego z zakresu BHP. W skrypcie podano najważniejsze normy z zakresu BHP oraz obowiązujące przepisy prawne.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2