GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
02.04.2015,
dodał:
tm

Drukuj Administracja

studia II stopnia: 4-semestralne na kierunku: administracja
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta
siedziba GSW w Gdańsku
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego
szukasz informacji o studiach licencjackich?: czytaj tu


Cel studiów

Celem studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku "administracja" i specjalności "administracja" jest zdobycie rozległej wiedzy umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Studia te przygotowują do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich).

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku "administracja" i specjalności "administracja" studiów II stopnia realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Zasady ustroju politycznego państwa System ochrony prawnej w UE
Postępowanie sądowoadministracyjne Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE Publiczne prawo konkurencji
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej Prawo karne skarbowe
  Przygotowanie projektów do UE
  Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska
  Prawo wyznaniowe

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Zarządzanie potencjałem społecznym
Organizacja i funkcjonowanie administracji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
Zarządzanie relacjami z klientami
Socjologia organizacji
Procesy demograficzne i polityka ludnościowa w UE
Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego
Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa narodowego
Logistyka
Nadzór RIO nad samorządem terytorialnym
Zarządzanie nieruchomościami

do góry

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobędzie umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Będzie przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami. Absolwent posiądzie również nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2