GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

  • Strona główna
  • Aspiracje edukacyjne determinantą sukcesu zawodowego na przykładzie...
data dodania:
29.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Aspiracje edukacyjne determinantą sukcesu zawodowego na przykładzie...

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Sigurska-Fierek P., Fierek M.
Tytuł oryginalny: Aspiracje edukacyjne determinantą sukcesu zawodowego na przykładzie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: Celem podjętych badań jest zaprezentowanie aspiracji edukacyjnych – determinanty sukcesu zawodowego na przykładzie mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego. Dla realizacji celu badań koniecznym było pokazanie determinantów sukcesu zawodowego oraz wiary w sens kształcenia się. Przedstawiono również aspiracje edukacyjne Polaków oraz zaprezentowano poziom i kontynuację wykształcenia oraz aspiracje edukacyjne mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego.
Słowa kluczowe oryginalne:

Tytuł EN: Educational aspirations as a determinant of career success. The case study of the inhabitants of Warmian-Masuria Province
Streszczenie EN: The aim of this study is to present educational aspirations – determinants of career success of the inhabitants of Warmian-Masuria Province as a case study. To achieve the research aim it was necessary to show the determinants of career success and faith in the sense of education. It also presents educational aspirations of the Polish people and the level and continuation of education and educational aspirations of the inhabitants of Warmian-Masuria Province.
Słowa kluczowe EN:


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2