GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
02.04.2015,
dodał:
tm

Drukuj Edukacja dorosłych i gerontologia

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: pedagogika
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta


Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami dorosłymi (od wieku dojrzałego po starość) oraz wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości specyfiki funkcjonowania człowieka w tym okresie życia, a także aktywizacji działań edukacyjnych, zawodowych i społecznych dotyczących osób dorosłych i starszych.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku "pedagogika" i specjalności "edukacja dorosłych i gerontologia" realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Wprowadzenie do filozofii Historia myśli pedagogicznej
Język obcy Podstawy psychologii Teoretyczne podstawy wychowania
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Wstęp do socjologii Teoretyczne podstawy kształcenia
BHP z elementami ergonomii Pojęcia i systemy pedagogiczne Pedagogika społeczna
Antropologia kultury Elementy filozofii społecznej Podstawy dydaktyki ogólnej
  Socjologia wychowania Metody badań pedagogicznych
  Etyka Historia wychowania
  Psychologia rozwoju i osobowości człowieka Ochrona własności intelektualnej

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Podstawy edukacji dorosłych
Podstawy gerontologii społecznej
Psychologia człowieka starszego
Prawne podstawy pomocy człowiekowi starszemu
Promocja zdrowia
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i zawodowych dorosłych
Projektowanie pracy indywidualnej i grupowej z ludźmi dorosłymi
Metodyka pracy animatora społeczno-kulturowego
Podstawy poradnictwa edukacyjnego

do góry

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiądzie wiedzę na temat potencjału rozwojowego okresu dorosłości i starości. Zdobędzie praktyczne umiejętności potrzebne we wspieraniu człowieka w pozytywnych przeżywaniu tego okresu życia (doradztwo, edukacja, doskonalenie zawodowe, kształcenie kompetencji interpersonalnych, aktywizacja i spędzanie wolnego czasu).

Uzyskane kompetencje umożliwią podjęcie pracy w:

  • placówkach edukacyjnych dla osób dojrzałych i seniorów (50+);
  • ośrodkach częściowej i całkowitej opieki nad osobami dorosłymi;
  • placówkach aktywizacji seniorów (centra aktywizacji, kluby seniora);
  • organizacjach podejmujących działalność animacyjną i społeczną ukierunkowaną na osoby dorosłe oraz starsze (stowarzyszenia, fundacje);
  • indywidualnych formach wsparcia i pomocy świadczonej osobom starszym w miejscu zamieszkania (organizacja czasu wolnego, opieka).

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2