GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
24.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Instytucjonalne uwarunkowania kryzysu strefy euro

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Kowalczyk M., Fierek M.
Tytuł oryginalny: Instytucjonalne uwarunkowania kryzysu strefy euro
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: Poniższy artykuł prezentuje instytucjonalne przyczyny kryzysu wspólnego obszaru walutowego. Makroekonomiczne tło kryzysu zostało zestawione ze strukturą instytucjonalną unii walutowej, nieprzygotowaną na reagowanie kryzysowe. Artykuł podsumowuje wnioski dla Polski.
Słowa kluczowe oryginalne:

Tytuł EN: Institutional determinants of euro zone crisis
Streszczenie EN: This article presents the institutional causes of the crisis in the common currency area. Macroeconomic background of the crisis has been set with the institutional structure of monetary union, unprepared for crisis response. The article summarizes the conclusions for Poland.
Słowa kluczowe EN:


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2