GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
29.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Kobiety a zachowania dewiacyjne - wybrane aspekty

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Piestrzyński W.
Tytuł oryginalny: Kobiety a zachowania dewiacyjne – wybrane aspekty
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: Zachowania dewiacyjne dotykają coraz częściej również kobiety, przede wszystkim młode. Warto zadać sobie pytanie, na ile współczesne społeczeństwa dostrzegają ten problem i na ile posiadają one warsztat profilaktyczny i terapeutyczny, konieczny do pracy z tego typu podmiotem.
Słowa kluczowe oryginalne:

Tytuł EN: Women and deviant behavior – selected aspects
Streszczenie EN: Deviant behaviour and other social pathologies are also increasingly affecting women, especially young ones. It is worth asking the question – to what extent modern societies recognize this problem and if they have prophylactic and therapeutic workshop essential to work with this type of entity.
Słowa kluczowe EN:


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2