GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 19.07.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
24.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Kształcenie nauczycieli w okresie PRL

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Bykowska B.
Tytuł oryginalny: Kształcenie nauczycieli w okresie PRL
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: Celem prezentowanego artykułu jest ukazanie założeń systemowych oraz realiów dotyczących kształcenia nauczycieli w Polsce w okresie od 1945 do 1989 roku. Na przestrzeni istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oświata traktowana była jako swoisty front ideologiczny, a nauczyciele jako funkcjonariusze mający za zadanie podejmować działania na rzecz umacniania ustalonego polityczno-ekonomicznego porządku, zgodnego z aktualnie obowiązującą linią programową partii. Proces kształcenia kadr pedagogicznych w PRL poddawano drobiazgowej kontroli, a na nauczycieli jako grupę zawodową wywierano polityczną presję, różnymi sposobami zachęcając, a także zmuszając, do uczestnictwa w ideologicznych szkoleniach, do udziału w propagandowych akcjach, do dawania świadectwa ideowo poprawnej postawy. Długoletni proces upolitycznienia systemu oświaty doprowadził w efekcie do dramatycznej sytuacji, z którą po upadku komunizmu zderzyły się pierwsze wybrane demokratycznie władze. Rząd pod przewodnictwem Tadeusza Mazowieckiego, posiłkując się dokumentem opracowanym przez Komitet Ekspertów ds. Edukacji Narodowej, dostrzegł pilną potrzebą wprowadzenia zmian w szkolnictwie. Do wiadomości publicznej podano fakt, że polskie szkolnictwo znalazło się w głębokim impasie, a czynni zawodowo nauczyciele w większości nie są dobrze przygotowani do pracy pedagogicznej, co stanowiło smutne pokłosie minionej epoki.
Słowa kluczowe oryginalne:

Tytuł EN: Teachers’ education in Polish People’s Republic (PRL)
Streszczenie EN: The aim of this article is to show systemic assumptions and realities of teachers’ education in Poland since 1945 until 1989. Over the years of Polish People’s Republic existence, education was concerned as a kind of an ideological front and teachers as officials, whose job was to act in behalf of entrenching established political-economic order, acquiescent to party’s current policy. The process of educating pedagogical personnel in PRL was under persisting and rigorous control as well as teachers, who were politically pressured, encouraged and even forced to participate in ideological trainings, propaganda actions and to bear witness to ideologically correct attitude. The longstanding process of politicizing the educational system resulted in deeply dramatic situation that had to be dealt with by first democratic power after communism collapsed in 1989. A new government, led by Prime Minister Tadeusz Mazowiecki, availing itself of a document elaborated by Expert Committee on National Education, recognized an urge need to bring changes into school system. It was made public, that Polish education found itself in a deep impasse and professionally active teachers are, in the majority, not properly prepared for pedagogical work, which was a sad aftermath of the past epoch.
Słowa kluczowe EN:


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2