GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 19.07.2019

Znajdujesz sie w:

  • Strona główna
  • Metodyka obliczeń hydraulicznych instalacji centralnego ogrzewania...
data dodania:
29.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Metodyka obliczeń hydraulicznych instalacji centralnego ogrzewania...

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Noch T.
Tytuł oryginalny: Metodyka obliczeń hydraulicznych instalacji centralnego ogrzewania i zapotrzebowania na ciepło
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: W niniejszym artykule scharakteryzowano obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania oraz obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewanych pomieszczeń. Uwzględniono kryteria doboru średnic przewodów ciepłowniczych. Przedstawiono jednostkowe liniowe straty ciśnienia dla przewodów z różnych materiałów. W szczególności pokazano sposoby obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewanych pomieszczeń.
Słowa kluczowe oryginalne:

Tytuł EN: Calculation methodology of central heating hydraulic installations and heat demand
Streszczenie EN: In the article the author presents hydraulic calculations of central heating installations and calculations of heat demand in heated rooms. Selection criteria of heating pipes diameter were taken into account. The author presents unitary linear pressure loss for heating pipes made from various materials. In particular, different ways of calculating heat demand for heated rooms were described.
Słowa kluczowe EN:


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2