GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
27.07.2018,
dodał:
tm

Drukuj O uczelni

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. W latach 2002-2011 działała pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji [czytaj o zmianie nazwy uczelni]. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod pozycją nr 244 (poprzednio 103 wsz) prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia powstała w pierwszym okresie istnienia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, w związku z czym wniosek o założenie szkoły podlegał obowiązkowemu zaopiniowaniu przez Komisję. Wniosek otrzymał opinię pozytywną, co świadczy o uznaniu dla autorskich programów nauczania oraz dla kompetentnej kadry dydaktycznej, posiadającej dorobek i doświadczenie akademickie.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:

  • studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie oraz 7-semestralne inżynierskie),
  • studia drugiego stopnia (3- i 4-semestralne magisterskie),
  • studia podyplomowe (2- i 3-semestralne).

Studia wyższe odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w ramach następujących wydziałów, na kierunkach przedstawionych w tabeli poniżej:

  • w siedzibie uczelni: Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Inżynierskich,
  • wydziały zamiejscowe w: Koszalinie, Olsztynie, Słupsku, Tczewie i Kartuzach1.

1 – w organizacji

W dniu 01.08.2016 r. na skutek zmiany reorganizacyjnej połączono dwa wydziały: Wydział Administracji oraz Wydział Ekonomiczno-Społeczny w jeden wydział o nazwie: Wydział Nauk Społecznych, natomiast Wydział Studiów Inżynierskich zmienił nazwę na: Wydział Nauk Inżynierskich.

Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną kieruje Rektor.

Wydziały siedziby uczelni Kierunki
   
Wydział Nauk Społecznych administracjastudia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
kryminologiastudia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
administracjastudia magisterskie (II stopnia)
4-semestralne
edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych
studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
turystyka i rekreacjastudia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
Wydział Nauk Inżynierskich zarządzanie i inżynieria produkcjistudia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne
gospodarka przestrzennastudia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne
architektura krajobrazustudia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne
zarządzanie i inżynieria produkcjistudia magisterskie (II stopnia)
3- lub 4-semestralne
Wydziały zamiejscowe Kierunki
   
Wydział Zamiejscowy w Słupskudane teleadresowe administracjastudia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
zarządzanie i inżynieria produkcjistudia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne
Wydział Zamiejscowy w Olsztyniedane teleadresowe administracjastudia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
kryminologiaw trakcie ORGANIZACJI, studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
Wydział Zamiejscowy w Koszaliniedane teleadresowe administracjastudia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
kryminologiastudia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
Wydział Zamiejscowy w Tczewiedane teleadresowe administracjastudia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
zarządzanie i inżynieria produkcjistudia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne
Wydział Zamiejscowy w Kartuzach1dane teleadresowe administracja1studia licencjackie (I stopnia)
6-semestralne
zarządzanie i inżynieria produkcji1studia inżynierskie (I stopnia)
7-semestralne

1 – w organizacji

Czytaj więcej o rekrutacji na studia I i II stopnia oraz podyplomowe: [czytaj tutaj].

Nasi studenci biorą czynny udział w kołach naukowych i sekcjach sportowych:

 


Zajęcia dydaktyczne prowadzą wybitni nauczyciele akademiccy GSW, m.in. z:
- Uniwersytetu Gdańskiego,
- Politechniki Gdańskiej,
- Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
- Akademii Morskiej w Gdyni,
- Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. Kadra GSW zapewnia wykształcenie absolwenta należycie przygotowanego do pracy w zawodzie oraz do dalszych studiów, już na poziomie magisterskim. Najwyższym organem kolegialnym w Gdańskiej Szkole Wyższej jest Senat, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele studentów i nauczycieli z wszystkich wydziałów. W uczelni funkcjonuje również Parlament Studentów GSW, reprezen­tujący interesy całej społeczności studenckiej.

Nowy kampus GSW (ul. Biskupia 24B)

Nowy kampus GSW, o powierzchni terenu 0,9 ha, stanowi okazały 3-kondygnacyjny, odrestaurowany budynek zabytkowej reduty koszarowej (cały obiekt wpisany jest do rejestru zabytków), fragmentarycznie otoczony zabytkowym murem, z dwoma parkingami. Kampus zlokalizowany jest na szczycie Biskupiej Górki, w dzielnicy Gdańska Śródmieście.
W trosce o bezpieczeństwo studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.
Wkrótce więcej informacji.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2