GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
19.05.2015,
dodał:
tm

Drukuj Ocena jakości zajęć dydaktycznych

System zapewnienia jakości kształcenia funkcjonujący w Gdańskiej Szkole Wyższej, nadzorowany przez Zespół podnoszenia jakości kształcenia, ma charakter ciągły. Problematyka dotycząca podnoszenia jakości kształcenia omawiana jest na posiedzeniach Senatu Gdańskiej Szkoły Wyższej (do roku 2012 jako Rada Naukowo-Dydaktyczna) oraz rad wydziałów jako obligatoryjny punkt programu od 2009 roku.

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia funkcjonujący w Gdańskiej Szkole Wyższej został wprowadzony zarządzeniem nr 35/2011 Rektora z dnia 23.11.2011 r. i obejmuje wszystkie wydziały. Zespół podnoszenia jakości kształcenia powołany został uchwałą nr 07/09 Rady Naukowo-Dydaktycznej z dnia 09.04.2009 r.

Ocena jakości zajęć dydaktycznych jest wspomagana anonimową ankietą wypełnianą dobrowolnie przez studentów Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Wyniki ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych oraz inne informacje personalne dotyczące jakości kształcenia pozostają dostępne do wiadomości władz uczelni i władz wydziału. Analizy te są wykorzystywane w okresowych ocenach pracowników i w procesie awansowania nauczycieli akademickich. Wyniki ocen nauczycieli akademickich są przekazywane samorządowi studenckiemu oraz są udostępnione wszystkim studentom do wglądu w Bibliotece GSW i dziekanacie.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2