GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
24.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Ochrona zdrowia - wybrane aspekty administracyjnoprawne

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Borkowski M.
Tytuł oryginalny: Ochrona zdrowia – wybrane aspekty administracyjnoprawne
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: Inicjując cykl artykułów dotyczących ochrony zdrowia, w pierwszym z nich autor przybliża definicje wybranych pojęć dotyczących systemu ochrony zdrowia. Przedstawia również wykaz podstawowych aktów prawa unijnego i krajowego odnoszących się do zdrowia. Artykuł zawiera charakterystykę systemu ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem zadań organów administracji publicznej związanych z ochroną zdrowia.
Słowa kluczowe oryginalne: zdrowie, ochrona zdrowia, system ochrony zdrowia, akty prawne, organy administracji publicznej

Tytuł EN: Healthcare – selected administrative and legal aspects
Streszczenie EN: Initiating a series of articles on health, the first of which the author introduces definitions of selected concepts of the health care system. It also provides a list of key pieces of EU and national legislation relating to health. The article contains the characteristics of the health care system in the Polish Republic with a particular focus on the tasks of public administration of health.
Słowa kluczowe EN: health, health care, health care system, legislation, public authorities


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2