GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 19.07.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
24.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Opakowanie produktu leczniczego jako nośnik reklamy

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Borkowski M.
Tytuł oryginalny: Opakowanie produktu leczniczego jako nośnik reklamy
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: Współcześnie sprzedaż wszystkich produktów jest ściśle powiązana z ich marketingiem i reklamą, w której dużą rolę przypisuje się opakowaniom. Szczególna rola produktów leczniczych powoduje, że w ich przypadku reklama podlega specjalnym rygorom, a przede wszystkim rygorystycznym ograniczeniom i zakazom. Wpływa to w dużym stopniu na ograniczenia dotyczące swobodnego tworzenia opakowań tych produktów. Tym samym rola opakowań produktów leczniczych w procesie reklamy zostaje ograniczona jedynie do roli źródła podstawowych informacji o produkcie i jego producencie. Nie jest to właściwa sytuacja i powinna ona ulec zmianie. Pożądane jest traktowanie opakowań wszystkich produktów leczniczych jako jednego z podstawowych źródeł informacji o produkcie.
Słowa kluczowe oryginalne: reklama, opakowanie produktu leczniczego, funkcja opakowania, rodzaj opakowania, oznakowanie produktu, informacja o produkcie, ulotka

Tytuł EN: Packaging of a medicinal product as an advertising medium
Streszczenie EN: Today, the sale of all goods is closely linked to their marketing and advertising, in which a large part is attributed to packaging. The special role of pharmatecikal product means that in their case, advertising is subject to special rigors and above all strict restrictions and prohibitions. This affects largely on the limitations on the freedom to create packaging for these products. Thus, the role of packaging of medicinal products in the process of advertising is limited only to the source of basic information about the product and its manufacturer. This is not correct the situation, which should be changed, and it is desirable to treat packaging of all medicinal products as a primary source of information about the product.
Słowa kluczowe EN: advertising, packaging of the medicinal product, feature package, the type of packaging, product labeling, product information, flyer


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2