GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
02.04.2015,
dodał:
tm

Drukuj Pedagogika resocjalizacyjna

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: pedagogika
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta


Cel studiów

Celem tych studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie metodyki i zasad pracy resocjalizacyjnej, nabycie przez absolwentów kompetencji zawodowych do podejmowania zadań wychowawczych i terapeutycznych w placówkach o profilu resocjalizacyjnym oraz do prowadzenia działań profilaktycznych w instytucjach edukacyjnych i prewencyjnych.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku "pedagogika" i specjalności "pedagogika resocjalizacyjna" realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Wprowadzenie do filozofii Historia myśli pedagogicznej
Język obcy Podstawy psychologii Teoretyczne podstawy wychowania
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Wstęp do socjologii Teoretyczne podstawy kształcenia
BHP z elementami ergonomii Pojęcia i systemy pedagogiczne Pedagogika społeczna
Antropologia kultury Elementy filozofii społecznej Podstawy dydaktyki ogólnej
  Socjologia wychowania Metody badań pedagogicznych
  Etyka Historia wychowania
  Psychologia rozwoju i osobowości człowieka Ochrona własności intelektualnej

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Pedagogika resocjalizacyjna
Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Podstawy prawne resocjalizacji
Współczesne systemy resocjalizacji
Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego
Resocjalizacja w środowisku zamkniętym
Organizacja instytucji resocjalizacyjnej
Pedagogika czasu wolnego
Diagnostyka i profilaktyka pedagogiczna
Wybrane problemy prawa karnego i penitencjarnego
Poradnictwo pedagogiczne
Podstawy psychoterapii
Wybrane problemy patologii społecznej

do góry

 

Sylwetka absolwenta

Perspektywy zawodowe absolwenta studiów na kierunku "pedagogika" i specjalności "pedagogika resocjalizacyjna":

  • placówki socjalizacyjne i resocjalizacyjne;
  • placówki wsparcia dziennego i interwencyjne;
  • ośrodki kuratorskie;
  • placówki dla nieletnich, np. ośrodki szkolno-wychowawcze, policyjne izby dziecka, schroniska dla nieletnich;
  • zakłady karne, areszty śledcze;
  • służby sądowe i więziennictwa oraz
  • aktywne i efektywne uczestnictwo w różnych środowiskowych programach profilaktyczno-interwencyjnych.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2