GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 19.07.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
24.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Postrzeganie kultury studenckiej. Studenci a "studneci"

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Kaliszuk K.
Tytuł oryginalny: Postrzeganie kultury studenckiej. Studenci a „studneci”
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: Pojęcie „kultury studenckiej” zaczęto stosować w PRL-u dla opisu działalności, zazwyczaj twórczej, studentów. Uważano ich wówczas za grupę nieliczną, a jednocześnie wyraźnie odmienną od innych zbiorowości wchodzących w skład polskiego społeczeństwa, charakteryzującą się specyficznym stylem życia, podejściem do rzeczywistości. Czy obecnie, w czasach znacznego zwiększenia się liczby osób studiujących, postępujących procesów umasowienia studiów, zmian technologicznych itd. można mówić o istnieniu podobnego, zwartego kompleksu kulturowego, możliwego do przypisania współczesnym żakom? Jeśli tak, to jaką przyjął formę, jak zmieniał się przez lata? Co myślą o tym sami studenci?
Słowa kluczowe oryginalne:

Tytuł EN: Perceptions of student culture. Students and “studnets”
Streszczenie EN: The concept of “student culture” began to be used in the Polish People’s Republic for a description of activities, usually creative activities of students. At that time they were considered a sparse, yet distinctly different from other communities included in the Polish society, characterized by a specific lifestyle and approach to the reality. Can we currently, in time of a significant increase in the number of students, advancing processes of massification of higher education, technological changes etc., speak of the existence of a similar, compact cultural complex, possible to assign to contemporary students? If so, what form does it have, how has it changed over the years? What do students themselves think about it?
Słowa kluczowe EN:


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2