GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 19.07.2019

Znajdujesz sie w:

  • Strona główna
  • Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy - aspekty praktyczne
data dodania:
24.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy - aspekty praktyczne

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Kudrelek S.
Tytuł oryginalny: Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy – aspekty praktyczne
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: Artykuł omawia instytucję przedawnienia na gruncie prawa pracy. Porównuje konsekwencje upływu czasu na gruncie prawa cywilnego oraz w obszarze prawa pracy. Omawia terminy przedawnienia dla roszczeń wynikających z prawa pracy. Ukazuje meandry liczenia terminów dla poszczególnych przedmiotów przedawnienia. Wskazuje sytuacje, w wyniku których dochodzi do zakłócenia biegu terminu przedawnienia. Przytacza normy kodeksu pracy i kodeksu cywilnego mające wpływ na instytucję przedawnienia.
Słowa kluczowe oryginalne: przedawnienie, terminy, spełnienie świadczenia, roszczenie, zakłócenie biegu, zawieszenie, przerwa, realizacja, majątkowe, prawo pracy

Tytuł EN: Statutes of limitations for employment agreements – practical aspects
Streszczenie EN: The article discusses the institution of statutes of limitations in the labor law. It compares the consequences of the passage of time in civil law and in the area of labor law. It discusses the limitation periods for claims arising from labor law. The article depicts meanders of counting deadlines for particular subjects of limitation. It indicates situations which result in distortion of the period of limitation. The standards of Labor Code and Civil Code affecting the institution of statutes of limitation are cited.
Słowa kluczowe EN:


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2