GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

  • Strona główna
  • Rodzina jako środowisko kształtujące postawy prospołeczne
data dodania:
29.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Rodzina jako środowisko kształtujące postawy prospołeczne

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Sarzała D.
Tytuł oryginalny: Rodzina jako środowisko kształtujące postawy prospołeczne
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: W artykule autor ukazał rolę środowiska rodzinnego w kształtowaniu postaw prospołecznych. Ponadto dokonano analizy specyfiki i źródeł tego rodzaju postaw oraz wskazał na znaczenie rodziny w ich kształtowaniu. Autor ukazał także uwarunkowania oddziaływań o charakterze prospołecznym, które należy uwzględnić w procesie wychowania.
Słowa kluczowe oryginalne:

Tytuł EN: The family as an environment shaping pro-social attitudes
Streszczenie EN: In the article the author showed the role of the family environment in shaping social attitudes. In addition, the author has analyzed the characteristics and sources of such attitudes and points to the importance of the family in shaping them. The author also appeared determinants of pro-social impacts that should be considered in the educational process.
Słowa kluczowe EN:


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2