GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

  • Strona główna
  • System źródeł prawa wyznaniowego w Rzeczypospolitej Polskiej...
data dodania:
24.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj System źródeł prawa wyznaniowego w Rzeczypospolitej Polskiej...

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Borkowski M.
Tytuł oryginalny: System źródeł prawa wyznaniowego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: Artykuł dotyczy systemu źródeł prawa wyznaniowego w Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowy wywód został poprzedzony krótkim opisem systemu źródeł prawa, w którym przedstawiono najważniejsze jego elementy. Analiza krajowego system źródeł prawa wyznaniowego została poprzedzona opisem prawa unijnego i międzynarodowego mającego wpływ na omawianą problematykę.
Słowa kluczowe oryginalne:

Tytuł EN: The system of sources of religious law in the Republic of Poland. Selected issues
Streszczenie EN: The article refers to a system of sources of religious law in the Republic of Poland. The basic argument was preceded by a brief description sources of law, which presents the most impor – tant of its elements. Analysis of the national system of sources of religious law was preceded by a description of EU law and international law affecting this issue.
Słowa kluczowe EN:


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2