GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
25.07.2017,
dodał:
tm

Drukuj Ubezpieczenia społeczne


1. Organizatorzy studium [tutaj].
2. Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres [tutaj].
3. Ramowy program studiów [tutaj].
4. Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne [tutaj].
5. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy [tutaj].
6. Kiedy odbywać się będą zajęcia? Czas trwania [tutaj].
7. Opłata za studia podyplomowe [tutaj].
8. Rachunek bankowy GSW [tutaj].
9. Gdzie i jak się zapisać [tutaj].
10. Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe [tutaj].Studia podyplomowe 2-semestralne.


Organizatorzy studium

Studia podyplomowe „Ubezpieczenia społeczne” prowadzone są przez Gdańską Szkołę Wyższą w porozumieniu z Fundacją Oświatową-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie (podstawa: porozumienie pomiędzy Kanclerzem GSW i Zarządem FO ECE). Kierownikiem studiów jest Ryszard Modzelewski, Prezes Zarządu Fundacji Oświatowej – Europejskie Centrum Edukacyjne.

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

Celem studiów podyplomowych „Ubezpieczenia społeczne” jest dostarczenie lub uaktualnienie specjalistycznej i praktycznej wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym. Program studiów przewiduje także zapoznanie słuchaczy z elementami prawa pracy, podstawami zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii pracy i zasadami właściwej komunikacji. Absolwent studiów posiadać będzie wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prowadzenia dokumentacji systemu zabezpieczeń społecznych.

Po zakończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do pracy, w której wykorzystuje się wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, dotyczy to zarówno pracy u płatników składek, jak i w organach rentowych. Uzyskują umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, niezbędne do skutecznej realizacji własnych celów w kontaktach z innymi ludźmi.

Studia są adresowane do:

 • absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 • osób, które pracę zawodową wiążą z ubezpieczeniami społecznymi,
 • pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, poznać najnowsze regulacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i psychologii pracy.

Ramowy program studiów

 1. System ubezpieczeń społecznych – zagadnienia wprowadzające.
 2. Ryzyka ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe – podleganie ubezpieczeniom, świadczenia).
 3. Odrębne systemy ubezpieczenia, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
 4. Wybrane elementy prawa pracy.
 5. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego.
 6. Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 7. System finansowania ubezpieczeń społecznych.
 8. Informatyka i narzędzia w ubezpieczeniach społecznych. Cyberbezpieczeństwo.
 9. Ubezpieczenia społeczne w prawie międzynarodowym.
 10. Demografia i statystyka.
 11. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 12. Wybrane zagadnienia psychologii.
 13. Audyt i kontrola wewnętrzna w ubezpieczeniach społecznych. Zarządzanie ryzykiem.
 14. Podstawy języka migowego. Komunikacja z klientem.
 15. Seminarium dyplomowe.

Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich);
 2. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, oryginał do wglądu;
  • kserokopia dowodu osobistego lub - w przypadku jego braku - innego dokumentu tożsamości, oryginał do wglądu;
  • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony).

Uwagi dotyczące wypełniania ankiety osobowej kandydata na studia:
1. Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
2. Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym (lub marcu).
3. Bezwzględnie należy wypełnić pole PESEL.

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Opłata za studia podyplomowe

Opłata jednorazowa Opłata semestralna Opłata miesięczna5 rat w semestrze
przez 2 semestry
     


Terminy wnoszenia opłat miesięcznych


semestr zimowy do 15 września do 15 października do 15 listopada do 15 grudnia do 15 stycznia
semestr letni do 15 lutego do 15 marca do 15 kwietnia do 15 maja do 15 czerwca

Rachunek bankowy GSW

Opłaty wpisowego i czesnego uiszczać można na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198.

Gdzie i jak się zapisać

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela:
Bożena Ślepowrońska, tel. 516 195 778, e-mail: bozena@fundacja-ece.edu.pl

Telefony E-mail Miejsce Adres
94 342 48 20 bozena@fundacja-ece.edu.pl Miejsce składania dokumentów: Fundacja Oświatowa – Europejskie Centrum Edukacyjne 75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 15
Rekrutacja odbywa się w następujących godzinach:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
             

Uwagi dodatkowe:

Ankiety

Ankieta dla kandydata na studia podyplomowe "Ubezpieczenia społeczne" dostępna jest w miejscu zapisów – zobacz wyżej.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2