GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
24.07.2015,
dodał:
tm

Drukuj Współczesne metody pracy socjalnej z rodziną

Opis czasopisma

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Adres strony http wydania: http://gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej-tom-1...
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Format elektroniczny: PDF
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej

Opis artykułu

Autor: Ejsmont M.
Tytuł oryginalny: Współczesne metody pracy socjalnej z rodziną
Język publikacji: PL
Streszczenie oryginalne: Klasyczne metody pracy socjalnej – praca z indywidualnym przypadkiem, praca z grupą oraz metoda środowiskowa – opracowane pod koniec XIX oraz w początkach XX wieku są nadal stosowane przez pracowników socjalnych. Zmieniające się dynamicznie środowisko społeczne oraz pojawianie się nowych problemów społecznych spowodowało konieczność opracowania nowych, adekwatnych do potrzeb metod pracy socjalnej. W artykule dokonano charakterystyki współczesnych metod wykorzystywanych w pracy socjalnej z rodziną.
Słowa kluczowe oryginalne: praca socjalna, metody, rodzina, problemy społeczne

Tytuł EN: Contemporary methods of social work with family
Streszczenie EN: Classical methods of social work such as casework, group work and community work were developed in the late 19th and early 20th century and are still used by social workers today. The dynamically changing social environment and the emergence of new social problems made it necessary to develop new social work methods tailored to new needs. This paper presents a summary of the current methods used in social work with families.
Słowa kluczowe EN: social work, methods, family, social problems


Pełny tekst artykułu do pobrania na dole strony, w formacie PDF, dla użytkowników zalogowanych.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2