GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
01.08.2015,
dodał:
tm

Drukuj Zarządzanie zasobami ludzkimi

studia: 3-semestralne magisterskie dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich oraz 4-semestralne magisterskie dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich, na kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji
zobacz również poniżej: przedmioty
kontakt do biura rekrutacji w Gdańsku tutaj
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego | studiach inżynierskich w prasie


Sylwetka absolwenta

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi organizacji na poziomie podstawowego i średniego szczebla zarządzania. Mogą też z powodzeniem wykonywać zawód doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiadają wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników oraz wiedzę z obszaru prawa pracy i elastycznych form organizacji pracy i zatrudnienia. Posiadają umiejętność wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętność wykorzystywania wyników analizy zasobów pracy w przyszłej pracy zawodowej. Potrafią rozpoznawać i diagnozować personalne, kulturowe i organizacyjne problemy towarzyszące zarządzaniu organizacjami w warunkach zmian. Absolwenci specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi mogą uzyskać zatrudnienie m.in. w charakterze menadżera (dyrektora) personalnego, specjalisty ds. personalnych, specjalisty ds. wynagrodzeń, specjalisty ds. szkoleń bądź doradcy personalnego.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji i specjalności inżynieria budownictwa (studia inżynierskie) realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Filozofia techniki Inżynieria systemów technicznych Współczesne koncepcje i metody zarządzania produkcją
Język obcy Technologie informatyczne w inżynierii produkcji Zarządzanie strategiczne
Wychowanie fizyczne Rozwój innowacyjnego produktu Organizacja systemów produkcyjnych
  Doradztwo i informacja techniczna Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie
    Zintegrowane systemy zarządzania
    Zarządzanie projektem i innowacjami
    Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji
    Eksploatacja maszyn i urządzeń
    Zarządzanie środowiskowe

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Socjologia organizacji
Zarządzanie informacją i komunikacją
Handel elektroniczny i e-biznes
Koszt pracy i controlling personalny
Motywowanie pracowników
Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
Podstawy prawa pracy
Zarządzanie potencjałem społecznym
Zarządzanie relacjami z klientem
Fundamentals of marketing

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2