Egzaminy i zaliczenia poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Klimek

Poprawki odbędą się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting, 06.03.2021r., o godz. 10:00
Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon. 

Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Egzamin poprawkowy z przedmiotów prowadzonych przez dr B. Krzyczkowskiego

Egzamin poprawkowy z przedmiotów prowadzonych przez dr Bartłomieja Krzyczkowskiego odbędzie się dnia 14.03.2021 r. od godziny 16:45.

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Terminy egzaminu i zaliczenia poprawkowego z przedmiotów prowadzonych przez prof. M. Borkowskiego

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "System ochrony prawnej w UE" - 28.02.2021 r., godz. 8:30 - 9:30

Egzamin poprawkowy odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Pages