Materiały, które będą tutaj zamieszczane, przeznaczone są dla studentów. Ich autorami są nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia.

  1. prof. zw. dr hab. Lech Milian, Socjologiczne uwarunkowania przestępczości
    (plik: Tezy do wykładu Socjologiczne uwarunkowania przestępczości 20200129.pdf).

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych zaplanowanych w Gdańskiej Szkole Wyższej, realizowanych na terenie Uczelni w okresie epidemii COVID-19, GSW udostępnia do pobrania materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących zajęcia. Materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Gdańskiej Szkoły Wyższej, po zalogowaniu się do strony www.

  Materiały dydaktyczne Informacje o kształceniu zdalnym