Studenci studiujący w Gdańsku, Tczewie i Słupsku, którzy chcieliby przystąpić do obrony w lipcu, proszeni są o złożenie kompletu dokumentów do obrony do dnia 08.07.2020 r. (środa), pomimo braku kompletu wpisów do kart okresowych osiągnięć z ostatniej sesji. Wykładowcy są w trakcie uzupełniania wpisów w dziekanacie, do obrony zostaną dopuszczone tylko te osoby, które będą miały komplet wpisów. Obrony odbędą się w trybie on-line. Pozostałe osoby przystąpią do obrony jesienią.
Kategoria powiadomień: Dziekanat