$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
22.07.2016,
dodał:
tm

Zeszyty Studenckie

Studenci (lub absolwenci) mają możliwość publikacji swoich artykułów w "Zeszytach Studenckich Gdańskiej Szkoły Wyższej". Gorąco zachęcamy do publikowania swoich prac, będących na dobrym poziomie merytorycznym i edycyjnym. Na życzenie studenta informacja taka zamieszczana jest w suplemencie do dyplomu. Każdy autor otrzymuje nieodpłatnie 1 egz. Zeszytów.

Historia czasopisma

 1. 2010 (tom 1-2): pn. "Zeszyty Studenckie Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji", półrocznik, tom 1: ISBN 978-83-89762-32-0, tom 2: ISBN 978-83-89762-33-7
 2. 2011 (tom 3): zmiana częstotliwości wydania: rocznik, ISSN 2083-9804
 3. 2012 (tom 4): zmiana tytułu czasopisma: "Zeszyty Studenckie Gdańskiej Szkoły Wyższej", ISSN 2083-9804
 4. 2013 (tom 5 i nast.): zmiana nr ISSN: ISSN 2451-2893
 5. ostatni wydany tom: 4 (w roku 2012); tomy 5-7 (za lata 2013, 2014 i 2015) w przygotowaniu, ukażą się jesienią 2016 r.

Warunki opublikowania artykułu studenckiego

 1. zgoda nauczyciela akademickiego, pod kierunkiem którego pisany jest artykuł (praca);
 2. dostarczenie do Wydawnictwa, za pośrednictwem nauczyciela, artykułu w wersji elektronicznej w formie pliku MS Word® (wer. do 2007) lub pliku RTF;
 3. dostarczenie zgody na wydanie artykułu drukiem.
  W przypadku, gdy artykuł ma więcej niż jednego autora, należy dostarczyć zgody od wszystkich współautorów.
  Druk dostępny jest do pobrania poniżej (PDF); zgodę na druk można dostarczyć: 1) zeskanowaną na adres e-mail: wydawnictwo(at)gsw.gda.pl; 2) pocztą; 3) osobiście: w Bibliotece GSW lub dziekanacie.
 4. Artykuły niespełniające wymienionych warunków nie będą publikowane.

Zeszyty Studenckie nadane mają obecnie numer ISSN 2451-2893 (zobacz wyżej historię czasopisma), a ich egzemplarze wysyłane są m.in. do Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dostępne są także do wglądu w Bibliotece GSW.

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
dokument PDFZgoda STUDENTA na wydanie artykułu drukiem19.07.2016
88kB