$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
02.04.2015,
dodał:
tm

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (kształcenie na kierunku bez wyboru specjalności)
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta
siedziba GSW w Gdańsku
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego


do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku (przykładowe)

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Historia sztuki Rysunek
Język obcy Antroposfery i ikonosfery Malarstwo
Historia kultury / Ochrona przyrody / Etyka / Estetyka Percepcja wizualna i twórczość artystyczna Grafika
Filozofia z logiką Upowszechnianie, animacja i promocja kultury wizualnej Rzeźba
Wiedza z zakresu kultury muzycznej Kultura wizualna i socjologia sztuki Struktury wizualne
Ochrona własności intelektualnej Marketing sztuki Intermedia
  Pedagogika Projektowanie graficzne
  Psychologia Fotografia
  Integracja sztuki z elementami metodyki Multimedia
    Warsztaty malarskie

do góry

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka-twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Jest przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artys­tycz­nych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w:

  • ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej;
  • mass mediach;
  • strukturach promocyjnych i reklamowych.