$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
13.04.2018,
dodał:
tm

Mechatronika

studia: 7-semestralne inżynierskie na kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta
siedziba GSW w Gdańsku | Słupsk
czytaj o: zasadach rekrutacji | opłatach czesnego | studiach inżynierskich w prasie


Cel studiów

Dynamicznie zmieniające się technologie w przemyśle odstępujące od tradycyjnych dziedzin gospodarki, potrzebują wysokokwalifikowanej kadry w dziedzinach, które wyznaczają przyszły rozwój. Taką dziedziną jest bez wątpienia MECHATRONIKA. Specjaliści potrafią efektywnie połączyć ultranowoczesną mechanikę precyzyjną z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, wyznaczając przyszłe kierunki rozwoju przemysłu. To ciągle rzadka umiejętność wśród inżynierów. Dlatego w chwili obecnej ma nieograniczony potencjał rozwoju, a inżynierowie tej specjalności mają zagwarantowane zatrudnienie przez wiele lat.

W ramach studiów na specjalności mechatronika studenci otrzymują solidne podstawy klasycznych dziedzin wiedzy. Na tej bazie poznają wiedzę o materiałach i technikach wytwarzania, pracując z komputerowymi oprogramowaniami najnowszej generacji wnikają w tajniki elektrotechniki i elektroniki. Wreszcie na szczycie procesu kształcenia zdobywają wiedzę i umiejętności zgodne z najbardziej wymagającymi na rynku firmami, będącymi liderami w branży. Uczą się więc o robotach, automatyce i mikroprocesorach, samochodach, inteligentnych budynkach, technologiach ekologicznych itp. Wiedza, która przekazywana jest w trakcie studiów nie jest wiedzą wyłącznie książkową, gdyż cały proces nauki oparty jest o dużą liczbę godzin laboratoriów i ćwiczeń praktycznych.

Wykształcenie odebrane w trakcie studiów pozwala podjąć każdą pracę bądź bezpośrednio jako mechatronik, bądź jako specjalista mechanik, elektryk, elektronik. Posiadany zasób wiedzy absolwenta jest dostateczny również by zajmować się takimi dziedzinami, jak robotyka i automatyka. W rezultacie absolwent jest przygotowany by podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki od przemysłu wydobywczego, po przemysł high-tech. Jednak przemysł nowoczesnych technologii jest podstawowym miejscem pracy inżyniera mechatronika. Perspektywy rozwoju tej branży są, nawet w okresach chwilowego kryzysu, niezakłócone. W trakcie nauki studenci otrzymują propozycje pracy, tym bardziej, że praktyki odbywają w zakładach reprezentujących przemysł wysokich technologii. Absolwenci posiadają również wiedzę wymaganą do samodzielnego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji i specjalności inżynieria ochrony środowiska (studia inżynierskie) realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Matematyka Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Język obcy Statystyka Logistyka w przedsiębiorstwie
Wstęp do socjologii Badania operacyjne w inżynierii Rachunek kosztów dla inżynierów
  Fizyka Zarządzanie produkcją i usługami
  Ekonomia Projektowanie inżynierskie
  Prawo gospodarcze Grafika inżynierska
  Marketing i badania marketingowe Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
    Procesy produkcyjne
    Podstawy elektrotechniki i elektroniki
    Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
    Inżynieria systemów produkcyjnych

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Public relations
Ergonomia i organizacja pracy
Diagnostyka maszyn i urządzeń
Podstawy mechatroniki
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
Urządzenia i systemy mechatroniczne
Podstawy sterowania i regulacji
Mechanika płynów
Zarządzanie zasobami ludzkimi

do góry

Sylwetka absolwenta

w trakcie aktualizacji