$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
29.07.2015,
dodał:
tm

Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. Tom 13

Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
Tom: 13
Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Miejsce wydania: Gdańsk
Data wydania: 2013
Typ zasobu: czasopismo
Identyfikator zasobu: ISSN 2300-9055
Język publikacji: PL polski
Prawa autorskie: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej
Wersja pierwotna: papierowa (książkowa)
Lokalizacja wersji pierwotnej: Biblioteka Gdańskiej Szkoły Wyższej
Format wersji papierowej: 14,8x21,0cm (A5)
Format elektroniczny: PDF

Informacje ogólne o czasopiśmie, redakcja czasopisma, procedura recenzowania, informacja dla autorów, wzór umowy wydawniczej oraz wymagania edytorskie artykułów dostępne pod adresem: http://www.gsw.gda.pl/artykul/zeszyty-naukowe-gdanskiej-szkoly-wyzszej.

Artykuły:

 1. [link] Borkowski M., System źródeł prawa wyznaniowego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia, [język: PL]
 2. [link] Borkowski M., Ochrona zdrowia – wybrane aspekty administracyjnoprawne, [język: PL]
 3. [link] Borkowski M., Opakowanie produktu leczniczego jako nośnik reklamy, [język: PL]
 4. [link] Bykowska B., Kształcenie nauczycieli w okresie PRL, [język: PL]
 5. [link] Ejsmont M., Współczesne metody pracy socjalnej z rodziną, [język: PL]
 6. [link] Fierek M., Kowalczyk M., Transport jako krwiobieg gospodarki – morfologia terminu, [język: PL]
 7. [link] Kaliszuk K., Postrzeganie kultury studenckiej. Studenci a „studneci”, [język: PL]
 8. [link] Karpiński A.J., Przemiany w istocie ludzkiej pracy jedną z przyczyn bezrobocia, [język: PL]
 9. [link] Kierończyk P., Prezydent jako element egzekutywy Republiki Łotewskiej. Zarys instytucji, [język: PL]
 10. [link] Kierończyk P., Ustawy zasadnicze Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, [język: PL]
 11. [link] Kosmalska B., Początki organizowania opieki nad dzieckiem w Europie i Polsce, [język: PL]
 12. [link] Kowalczyk M., Fierek M., Instytucjonalne uwarunkowania kryzysu strefy euro, [język: PL]
 13. [link] Kudrelek S., Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy – aspekty praktyczne, [język: PL]
 14. [link] Kuleszyńska A., Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym, [język: PL]
 15. [link] Mikołajczewska W., Podstawowe cele oceniania pracowników, [język: PL]
 16. [link] Muzyczka K., Reglamentacja prawna obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców w świetle Układu Europejskiego, [język: PL]
 17. [link] Noch T., Metodyka obliczeń hydraulicznych instalacji centralnego ogrzewania i zapotrzebowania na ciepło, [język: PL]
 18. [link] Piestrzyński W., Kobiety a zachowania dewiacyjne – wybrane aspekty, [język: PL]
 19. [link] Sarzała D., Rodzina jako środowisko kształtujące postawy prospołeczne, [język: PL]
 20. [link] Sigurska-Fierek P., Fierek M., Aspiracje edukacyjne determinantą sukcesu zawodowego na przykładzie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, [język: PL]

Recenzje powydawnicze:

 1. Piestrzyński W., "Młodzież w zaburzonym świecie", [autor/redaktor:] Mariusz Jędrzejko, [wydawca:] Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Warszawa 2013, ss. 66

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
dokument PDFZeszyty Naukowe. Tom 13 [spis treści]22.07.2015
176kB