$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
07.06.2019,
dodał:
tm

Sprzedaż publikacji Wydawnictwa GSW


Sprzedaż: osobom indywidualnym | instytucjom | na terenie uczelni. | Dostęp: w bibliotece.

Sprzedaż hurtową oraz sprzedaż detaliczną wysyłkową wszystkich publikacji Wydawnictwa GSW prowadzi dystrybutor: Fundacja Rozwoju Inicjatyw Akademickich.

Osoby indywidualne

Sprzedaż osobom indywidualnym realizowana jest wysyłkowo na zasadzie przedpłaty, na podstawie zamówienia, które należy kierować na adres e-mail: wydawnictwo(at)gsw.gda.pl. Każde zamówienie musi być potwierdzone przez Wydawnictwo GSW, gdyż nie wszystkie publikacje są dostępne.
Zasady sprzedaży książek osobom indywidualnym zawarte są w pliku pdf [Sprzedaż osobom indywidualnym] do pobrania poniżej.

Instytucje

Sprzedaż instytucjom, jak uczelnie, biblioteki, księgarnie, realizowana jest wysyłkowo na podstawie zamówienia; możliwa jest płatność z odroczonym terminem. Książki wysyłane są jako paczka, wg cennika Poczty Polskiej SA. Zamówienia należy kierować na adres: wydawnictwo(at)gsw.gda.pl.

Sprzedaż na terenie uczelni

Sprzedaż prowadzona jest w Bibliotece GSW (w godzinach jej pracy) i Wydawnictwie GSW (p. A113).

Dostęp do publikacji w bibliotekach

Wszystkie publikacje dostępne są w Bibliotece GSW (również te nieprzeznaczone do sprzedaży) oraz powinny być dostępne w niżej wymienionych bibliotekach.

Biblioteka Adres


Biblioteka Narodowa Warszawa, al. Niepodległości 213
Biblioteka Jagiellońska Kraków, al. Mickiewicza 22
Biblioteka Uniwersytetu
im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 11
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi Łódź, ul. Jana Matejki 34/38
Biblioteka Uniwersytetu im. M. Kopernika
w Toruniu
Toruń, ul. Gagarina 13
Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu
Poznań, ul. Ratajczaka 38/40
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, ul. Dobra 56/66
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław, ul. F. Joliot-Curie 12
Biblioteka Śląska w Katowicach Katowice, pl. Rady Europy 1
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Warszawa, ul. Koszykowa 26/28
Książnica Pomorska w Szczecinie Szczecin, ul. Podgórna 15/16
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Lublin, ul. Chopina 27
Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego Opole, ul. Strzelców Bytomskich 2
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Białymstoku
Białystok, ul. Kilińskiego 16

Biblioteki i wydawnictwa uczelniane, które chcą nawiązać współpracę w zakresie wymiany publikacji własnych proszone są o kontakt z kierownikiem Biblioteki GSW (link).


Wydawnictwo GSW: jednostka organizacyjna Gdańskiej Szkoły Wyższej (do 2011 r. pn. Gdańska Wyższa Szkoła Administracji), 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, wpisanej do Ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 244, prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dystrybutor publikacji: Fundacja Rozwoju Inicjatyw Akademickich, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 782308, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ.

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
dokument PDFSprzedaż osobom indywidualnym04.06.2019
270kB
dokument PDFInformacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy07.06.2019
256kB