$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
13.03.2015,
dodał:
tm

Zostań inżynierem w Gdańskiej Szkole Wyższej

Kończący studia z zarządzania i inżynierii produkcji będą inżynierami, specjalistami w określonej dziedzinie technicznej, potrafiącymi zaprojektować produkt i sprawić, aby wszedł on do produkcji. Staną się także menedżerami obeznanymi w ekonomii zarządzania majątkiem firmy, fachowcami znającymi się na rachunkowości, prawie, ekonomii i logistyce.
Studia inżynierskie trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Ramowy plan zajęć wyodrębnia trzy podstawowe grupy przedmiotów.
Pierwsza – podstawowa, to: matematyka, informatyka, języki obce.
Druga, to przedmioty techniczne – inżynierskie: materiałoznawstwo, elementy mechaniki, termodynamika, projektowanie, metodologia.
Przedmioty kierunkowe, stanowiące trzecią grupę ramowego planu zajęć, to m.in.: rachunek kosztów dla inżynierów, projektowanie inżynierskie, procesy produkcyjne, automatyzacja procesów produkcyjnych, a także inżynieria wytwarzania.

Zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania, absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zdobędzie wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych. Ponadto absolwent będzie przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.

Studenci mają możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw odbywając 4-tygodniową praktykę. Po studiach zdobyta wiedza pozwoli na podjęcie pracy we wszystkich działach gospodarki, gałęziach przemysłu oraz poszczególnych przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjnym lub usługowym.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi studia inżynierskie:

  • w siedzibie GSW w Gdańsku,
  • na Wydziale Zamiejscowym w Słupsku.