$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
30.03.2012,
dodał:
tm

Studium Przysposobienia Obronnego

Informacje ogólne

Ustawa z dnia 13 września 2002 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy (Dz.U. Nr 166, poz. 1363) wprowadziła nowe regulacje prawne umożliwiające studentom odbycie przeszkolenia wojskowego - uregulowania powszechnego obowiązku obrony RP i przeniesienia do rezerwy - w czasie studiów.

Przeszkolenie wojskowe studentów obejmuje dwa etapy:

  1. pierwszy etap - polega na odbyciu przysposobienia obronnego przez studentów, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów. Przysposobienie obronne odbywane jest w pierwszym semestrze drugiego roku studiów w systemie samokształcenia i konsultacji. Treści nauczania przysposobienia obronnego obejmują szeroko pojętą wiedzę obronną i problematykę bezpieczeństwa Państwa. Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu, z wpisem do indeksu. Niezdanie egzaminu z przysposobienia obronnego nie ma wpływu na zaliczenie semestru (roku studiów);
  2. drugi etap - realizowany będzie w formie przeszkolenia wojskowego kończącego się egzaminem, trwającego do sześciu tygodni, odbywającego się w wytypowanych jednostkach wojskowych w okresie przerwy wakacyjnej następującej po drugim roku studiów. Studenci, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe w czasie studiów będą przenoszeni do rezerwy. Studenci, którzy odbędą przysposobienie obronne, ale nie zostaną powołani do odbycia przeszkolenia wojskowego w czasie studiów, będą przenoszeni do rezerwy z dniem, w którym stali się absolwentami.


Literatura podstawowa do samokształcenia będąca w zasobach Biblioteki GSW:

  1. Obrona Narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla studentek i studentów.
  2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioski o odbycie przysposobienia obronnego

Wszyscy studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów (dwa pierwsze semestry) mogą odbyć na terenie GSW przysposobienie obronne w trakcie trwania semestru trzeciego. Przysposobienie obronne odbywa się głównie poprzez samokształcenie w oparciu o uzyskane materiały szkoleniowe z Ministerstwa Obrony Narodowej. GSW organizuje dwie konsultacje w wymiarze nie mniej niż 2 godziny w semestrze, natomiast w Bibliotece GSW dostępna jest literatura, zalecana dla przysposobienia obronnego. Przysposobienie obronne kończy się egzaminem, przeprowadzanym w Uczelni, w czasie trwania sesji egzaminacyjnej w terminie do 30 września dla semestru letniego oraz do 31 marca dla semestru zimowego. Fakt zaliczenia egzaminu dokumentuje się stosownym wpisem do indeksu. Umożliwi to odbycie sześciotygodniowego przeszkolenia wojskowego - jeszcze w trakcie trwania studiów i przeniesienie do rezerwy po przeszkoleniu wojskowym w jednostce lub tuż po ukończeniu studiów.
Nieprzystąpienie lub niezdanie egzaminów z przysposobienia obronnego nie ma wpływu na zaliczenie semestru.

Zainteresowani (studenci i studentki), studiujący na semestrze III, mogą składać wnioski w sprawie przysposobienia obronnego (do pobrania poniżej) w terminach:

  • do 31 marca - dla studiujących na semestrze letnim;
  • do 31 października - dla studiujących na semestrze zimowym.

Zobacz galerie fotek związane z przysposobieniem obronnym:
wojskowe wakacje 2005, zawody ogólnopolskie "Military Żak 2005" w Dęblinie.

Studium Przysposobienia Obronnego

Kontakt do Studium
Telefony E-mail Miejsce
58 305 08 12 w.47
58 305 08 89 w.47
58 305 99 71 w.47
58 305 01 69 w.47
kom. 600 625 334
studium.po@gsw.gda.pl
budynek B
Godziny otwarcia Studium
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
12.00 - 17.00 12.00 - 17.00 12.00 - 17.00 11.00 - 15.30*

Uwagi dodatkowe: * w dni zjazdów

Pliki do pobrania

Archiwum plików
Typ plikuNazwa plikuOpis plikuData dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku
dokument PDFWniosek o zakwalifikowanie do przysposob. obronnegower. 2008110505.11.2008
38kB
dokument DOCProgram przysposobienia obronnego25.08.2008
48kB
dokument PDFWniosek do WKU o powoł. do przeszkol. wojskowegower. 2008110404.11.2008
49kB