$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
24.04.2013,
dodał:
tm

Koło Public Relations

Ogólnie

Studenckie koła naukowe mają za zadanie pobudzanie i rozszerzanie zainteresowań naukowych i zawodowych studentów, rozwijanie wiedzy i umiejętności analitycznych w odniesieniu do wybranych problemów oraz zdobywanie nowych, inspirujących doświadczeń i kontaktów przydatnych w pracy zawodowej i działalności publicznej. Serdecznie zapraszamy.


Informacje o kole naukowym

Studenci w dyskusjach pogłębiają wiedzę z zakresu PR, komunikacji interpersonalnej i inteligencji emocjonalnej oraz podejmują działania z zakresu planowania strategii, organizacji imprez i komunikacji wewnętrznej, m.in. poprzez redagowanie gazetki („Czytaj piar”), współorganizowanie akcji charytatywnych („Akcja uśmiech” dla wiejskiego domu kultury), działań promocyjnych szkoły (Targi Akademia na UG, Forum Młodzieży), imprez studenckich.