GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

 • kategoria:
  Kierzkowska Joanna Sylwia,
  data dodania:
  07.02.2019,
  dodał:
  tm

  Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami

  tytuł: Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami; autor: Joanna Sylwia Kierzkowska; Gdańsk 2018; stron 340, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-98-6; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej. Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań w zakresie prawa gospodarowania odpadami. Ujęcie autorki jest innowacyjne, bowiem rozważania dają szerokie spektrum poznania mechanizmów zdiagnozowanych jako czynniki sfery zewnętrznej, które wpływają na tworzenie i dokonywanie zmian w prawie gospodarowania odpadami. Publikacja jest o tyle istotna dla nauk prawnych, że daje nowe spojrzenie na prawo gospodarowania odpadami przez pryzmat tych czynników, które często wywodzą się z innych dziedzin nauki. Zatem w dotychczasowych publikacjach najczęściej były ignorowane, niedostrzegane lub (celowo?) odrzucane. Autorka diagnozuje najważniejsze czynniki sfery zewnętrznej, wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami. Dla ich zdiagnozowania podejmuje badania prawne między innymi poprzez: (*) kontekst geopolityczny i narodowościowy tworzenia prawa gospodarowania odpadami; (*) rolę lobbingu w tworzeniu prawa gospodarowania odpadami; (*) pokazanie roli logistyki, zarządzania i inżynierii środowiska w tworzeniu polskiego prawa odpadowego (badane przez pryzmat prawnej „zasady bliskości” i unormowanej hierarchii gospodarowania odpadami); (*) aspekt rozwoju cywilizacyjnego; (*) sferę gospodarczą oraz politykę pracy w ujęciu oddziaływania na prawo gospodarowania odpadami; (*) monitoring i prewencję gospodarowania odpadami (w ujęciu prawnym) i rolę edukacji w tym zakresie; (*) planistyczny i prawny zakres wpływu zewnętrznego na kształt nowego prawa w sektorze gospodarki odpadowej, a nawet zbadanie podejścia polskich elit politycznych i pokazanie roli mediów w tworzeniu nowego oraz nowelizowania dotychczasowego prawa gospodarowania odpadami.

 • kategoria:
  Kierzkowska Joanna Sylwia,
  data dodania:
  07.10.2018,
  dodał:
  tm

  Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska

  tytuł: Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska (praca zbiorowa); redaktor naukowy: Joanna Sylwia Kierzkowska, Marian Krzysztof Wołowski; rok wyd. 2016; stron 156, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-84-9; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej; cena: 16,00 zł.

 • kategoria:
  Kierzkowska Joanna Sylwia,
  data dodania:
  07.05.2018,
  dodał:
  tm

  Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego

  tytuł: Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego, praca zbiorowa; redaktor naukowy: Joanna Sylwia Kierzkowska; rok wyd. 2015; stron 144, format 17x24 cm; ISBN 978-83-89762-68-9; wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej; Recenzent: prof. zw. dr hab. Marek Górski. Zawiera: [Prawny status jednostki. Rzeczy publiczne. Wybrane problemy środowiskowe. Bezrobocie. Geodezja. Budownictwo. Stowarzyszenia na przykładzie ochotniczych straży pożarnych]. Opracowanie kierowane do studentów prawa i administracji oraz uczniów i słuchaczy technikum administracji. Zawiera pytania i testy kontrolne. Obejmuje stan prawny na maj 2015 r.

 • Pobierz informator na studia w PDF

  Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

  Pobierz informator

  Szybki kontakt

  Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

  Informacja GSW

  Telefon
  58 305 08 12
  GG
  2