Egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Klimek

Terminy egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Klimek:

24.06.2022 r., godz. 19:00

grupa Ip3zj-MSU-e

Podstawy zarządzania jakością

Standaryzacja w zarządzaniu jakością

 

25.06.2022 r., godz. 10:00

grupy: Ip6, Ip6-e

Egzamin warunkowy z przedmiotu "Mechanika" u prof. S. Gumkowskiego

Egzamin warunkowy z przedmiotu "Mechanika" u prof. S. Gumkowskiego odbędzie się w dniu 25.06.2022 r., godz. 10:00 na platformie Teams.

Egzamin odbędzie się w zespole "Mechanika", na którym prowadzone były zajęcia i przeprowadzane egzaminy w poprzednim semestrze.

Egzamin z przedmiotu "Termodynamika" prof. S. Gumkowski

Egzamin z przedmiotu "Termodynamika", prowadzonego przez prof. S. Gumkowskiego, odbędzie się dnia 26.06.2022 r. o godz. 12:00.

Forma egzaminu: zadania zamieszczone na platformie MS Teams w zespole: 2021-02 Termodynamika (w) Ip4, Ip4-e, Ip3-T, Ip4-T

Terminy egzaminów i zaliczeń u mgr P. Majkowskiego

Organizacja pracy biurowej

grupa

termin egzaminu

Ap3-e 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Ap4 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Ap4-e 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Ap4-O 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Ap4-S 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Pages