Terminy egzaminów z przedmiotu "Organizacja i struktura organów wymiaru sprawiedliwości" u mgr M. Sobczak-Brockiej:

grupy: Kkr4-e, Kps4-e 19.06.2022 r., godz. 14:00

Egzamin pisemny, należy się zalogować o ww. godzinie na platformę Teams na ten przedmiot. Link poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3am2qaILR4oVMPIaBK7TvVWKWFIXrUnEDx...

Podane zostaną trzy pytania, na które należy udzielić pisemnej odpowiedzi i i w nieprzekraczalnym terminie 60 minut przesłać odpowiedzi na maila: msobczakbrocka@gmail.com

 

grupy: Kkr4  02.07.2022 r., godz. 11:00, na miejscu w szkole, sala B110

Egzamin ustny, student odpowiada na dwa pytania.

Kategoria powiadomień: Dziekanat