Terminy egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Klimek:

24.06.2022 r., godz. 19:00

grupa Ip3zj-MSU-e

Podstawy zarządzania jakością

Standaryzacja w zarządzaniu jakością

 

25.06.2022 r., godz. 10:00

grupy: Ip6, Ip6-e

Zarządzanie strategiczne

 

25.06.2022 r., godz. 13:00

grupa: Ip3zl-MSU-e

Organizacja logistyki w podmiotach gospodarczych

Zarządzanie łańcuchami logistycznymi

 

02.07.2022 r., godz. 10:00 (tak jak było podane na początku)

W przypadku problemów technicznych egzamin zostanie przesunięty na późniejszą godzinę, w tym samym dniu.

grupy: Ip6-S, Ip6-T

Zarządzanie strategiczne

Link do egzaminu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmFiMzFhZGQtNDY0M...

W dniu 02.07.2022 r. od godz. 10:00 do egzaminów mogą też przystąpić studenci, którzy mają zaległe egzaminy z innych przedmiotów prowadzonych przez prof. Klimek, po wcześniejszym ustaleniu z dziekanatem.

Egzaminy odbędą się w formie ustnej, na platformie Teams. Linki do egzaminów zostaną podane na platformie Teams w zespołach dotyczących danego przedmiotu i/lub w treści tego ogłoszenia.

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew