Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 r., kończy się 30 września 2023 r. i jest podzielony na dwa semestry: zimowy i letni.

Studia stacjonarne
Semestr zimowy 01.10.2022 – 26.02.2023
w tym:
zajęcia dydaktyczne 01.10.2022 – 22.12.2022
przerwa świąteczna zimowa 23.12.2022 – 01.01.2023
zajęcia dydaktyczne cd. 02.01.2023 – 22.01.2023
podstawowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 23.01.2023 – 12.02.2023
przerwa międzysemestralna 13.02.2023 – 19.02.2023
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 20.02.2023 – 05.03.2023
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego r.a. 2022/2023 06.03.2023 – 31.03.2023
Semestr letni 27.02.2023 – 30.09.2023
w tym:
zajęcia dydaktyczne 27.02.2023 – 05.04.2023
przerwa świąteczna wiosenna 06.04.2023 – 11.04.2023
zajęcia dydaktyczne cd. 12.04.2023 – 18.06.2023
podstawowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 19.06.2023 – 09.07.2023
wakacje letnie 10.07.2023 – 30.09.2023
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 04.09.2022 – 30.09.2023
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru letniego r.a. 2022/2023 01.10.2023 – 31.10.2023

Dni wolne: 31.10.2022 r., 2.01.2023 r., 9.06.2023 r.
Dla ostatnich semestrów studiów stacjonarnych podstawowa sesja egzaminacyjna rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu procesu dydaktycznego.

Studia niestacjonarne
Semestr zimowy 01.10.2022 – 26.02.2023
w tym:
zajęcia dydaktyczne 01.10.2022 – 22.12.2022
przerwa świąteczna zimowa 23.12.2022 – 01.01.2023
zajęcia dydaktyczne cd. 02.01.2023 – 22.01.2023
podstawowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 23.01.2023 – 12.02.2023
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 13.02.2023 – 26.02.2023
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego r.a. 2022/2023 27.02.2023 – 31.03.2023
Semestr letni 27.02.2023 – 30.09.2023
w tym:
zajęcia dydaktyczne 27.02.2023 – 05.04.2023
przerwa świąteczna wiosenna 06.04.2023 – 11.04.2023
zajęcia dydaktyczne cd. 12.04.2023 – 18.06.2023
podstawowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 19.06.2023 – 09.07.2023
wakacje letnie 10.07.2023 – 30.09.2023
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 04.09.2023 – 30.09.2023
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru letniego r.a. 2022/2023 01.10.2023 – 31.10.2023

Dla ostatnich semestrów studiów niestacjonarnych podstawowa sesja egzaminacyjna rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu procesu dydaktycznego.

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 6/2022 Rektora GSW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2022/2023


Informacje archiwalne: