Wykład otwarty on-line: „Bezpieczeństwo mieszkańców w strefie przygranicznej – patologie społeczne” odbędzie się w terminie 26.05.2023 r. (piątek) o godzinie 18:00 – 19:30, poprzez platformę TEAMS.

Prosimy o zapisanie się na w/w wykład poprzez kod 12bh9w6

Wykład skierowany jest do studentów kierunków: kryminologia oraz administracja.

Kategoria powiadomień: Dziekanat