Informujemy zainteresowanych Studentów, że ukazało się wydanie elektroniczne (w pliku PDF) książki:

  • Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska, J.S. Kierzkowska, M.K. Wołowski (red.), wyd. II online (PDF), Gdańsk 2024, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-32-9

Wydanie elektroniczne stanowi reedycję wydania drukowanego z 2016 r. (które nie będzie wznawiane drukiem)

Wydanie elektroniczne
Kategoria powiadomień: Dziekanat