Statut Gdańskiej Szkoły Wyższej pozostawia w strukturze uczelni wydziały jako jednostki uczelniane: zarówno w siedzibie GSW w Gdańsku, jak i w jej filiach.
Gdańska Szkoła Wyższa (do 2011 r. pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji) wpisana jest pod numerem 244 w Ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki.

Siedziba GSW w Gdańsku

W siedzibie GSW w Gdańsku funkcjonują dwa następujące wydziały:

  1. Wydział Nauk Społecznych (WNS)
  2. Wydział Nauk Inżynierskich (WNI)

Filie (wydziały zamiejscowe)

Poza siedzibą GSW w Gdańsku Uczelnia posiada następujące filie (wydziały zamiejscowe):

  1. Wydział Zamiejscowy w Braniewie
  2. Wydział Zamiejscowy w Olsztynie
  3. Wydział Zamiejscowy w Słupsku
  4. Wydział Zamiejscowy w Tczewie

Wydział Zamiejscowy w Braniewie

Wydział Zamiejscowy w Braniewie

14-500 Braniewo
ul. Wiejska 2

Zapraszamy na studia wyższe na kierunkach: Administracja.

Więcej informacji
Email: braniewo@gsw.gda.pl
Phone: 8888 37 606

Wydział Zamiejscowy w Tczewie

Wydział Zamiejscowy w Tczewie

83-110 Tczew
ul. Parkowa 1

Zapraszamy na studia wyższe na kierunkach: Administracja oraz Zarządznie i inżynieria produkcji.

Więcej informacji
Email: tczew@gsw.gda.pl
Phone: 58 530 01 29

Wydział Zamiejscowy w Słupsku

Wydział Zamiejscowy w Słupsku

76-200 Słupsk
ul. Koszalińska 9

Zapraszamy na studia wyższe na kierunkach: Administracja oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Więcej informacji
Email: slupsk@gsw.gda.pl
Phone: 59 841 47 45

Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

Olsztyn, ul. Jagiellońska 47

Zapraszamy na studia na kierunku Administracja

Więcej informacji
Email: rekrutacja@gsw.gda.pl
Phone: 58 305 08 11