Godło Gdańska Wyższa Szkoła Administracji
Godło Gdańska Wyższa Szkoła Administracji

Z początkiem 2012 roku decyzją nr MNiSW-DNS-WUN-6011-20819-1/AM/11 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.12.2011 r. Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji nadano nazwę Gdańska Szkoła Wyższa.

Zmiana nazwy uczelni nie pociągnęła za sobą żadnych innych konsekwencji: wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty pozostały w mocy.

Wszystkie dane rejestracyjne uczelni pozostały bez zmian: numer 244 w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (obecnie jest to Ewidencja uczelni niepublicznych), numer REGON, NIP oraz wszystkie numery telefonów.

Zmienił się adres strony internetowej (domena) uczelni: www.gsw.gda.pl z tym, że dotychczasowy adres (www.gwsa.pl) pozostaje nadal aktywny. Wszystkie adresy mailowe zmieniły się w taki sposób, że:

  1. pierwsza część nazwy (przed "@") pozostała bez zmian,
  2. druga część nazwy (po "@") zmieniła się na: gsw.gda.pl

(np. dziekanat@gwsa.pldziekanat@gsw.gda.pl).
Prosimy w korespondencji mailowej używać wyłącznie adresów w domenie "gsw.gda.pl".

Decyzja o zmianie nazwy z GWSA na GSW podjęta została w związku z tym, że uczelnia w okresie swojej działalności rozszerzyła zakres i profil kształcenia również o studia inżynierskie. Uznano, że Gdańska Szkoła Wyższa będzie uniwersalną nazwą dla wszystkich oferowanych kierunków studiów.