Eco-Energetics, vol. 1 - pierwsza strona okładki
Eco-Energetics, vol. 1 - pierwsza strona okładki
Eco-Energetics, vol. 1 - ostatnia strona okładki
Eco-Energetics, vol. 1 - ostatnia strona okładki

Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy jest nowym czasopismem; ukazuje się od 2018 roku. Czasopismo jest wydawane w wersji w wersji elektronicznej (w formie plików PDF) o dostępie otwartym oraz po zamknięciu tomu — w wersji drukowanej (książkowej).

Pełny tytuł Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy
ISSN druk 2657-5922
ISSN online 2657-7674
Częstotliwość Rocznik
Język publikacji Angielski
Rok powstania 2018
Redaktor naczelny dr hab. inż. Adam Cenian, prof. GSW
(ORCID 0000-0002-9441-7741)
cenian@imp.gda.pl
Wydawca, redakcja Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
Strona internetowa czasopisma https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/Eco-Energetics
Tytuł czasopisma w tłumaczeniu na język polski

Ekoenergetyka: technologie, środowisko, prawo i gospodarka

Obszary tematyczne czasopisma
 • energia z biomasy odpadów,
 • energia z biogazu,
 • energia słoneczna,
 • energia geotermalna,
 • zrównoważona generacja energii elektrycznej i ciepła,
 • pompy ciepła,
 • niskotemperaturowe sieci ciepłownicze,
 • efektywność energetyczna,
 • systemy zarządzania energią,
 • magazyny energii,
 • aspekty środowiskowe,
 • prawo ochrony środowiska.
  Strona internetowa czasopisma Eco-Energetics