0 review(s) | Add your review
Maciej Pawłowski, Podstawy mechaniki. Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2016. ISBN 978-83-89762-83-2. Stron 220, format 17x24 cm (B5), cena: 36,00 zł
36,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
SKU: 083
   
Tytuł Podstawy mechaniki
Autor Maciej Pawłowski
Recenzent prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Cenian
Rok wydania 2016
Strony 220
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-83-2
Cena (zł) 36,00

Zobacz też: Maciej Pawłowski, Podstawy mechaniki. Uzupełnienia, Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-00-8. Stron 48, format 17x24 cm. Wydanie cyfrowe w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny:

Maciej Pawłowski, Podstawy mechaniki. Uzupełnienia, Gdańsk 2019 (wyd. cyfrowe)

Informacje dodatkowe

Książka wykorzystuje bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne autora, zdobyte podczas 40-letniej pracy dydaktycznej na Politechnice Gdańskiej oraz współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Przeznaczona jest dla studentów wszystkich rodzajów studiów z wydziałów mechanicznych oraz inżynierii produkcji.

Spis treści

Przedmowa

Dynamika

 • § 1. Wstęp
 • § 2. Dynamika ruchu postępowego
 • § 3. Siła odrzutu
 • § 4. Rzut ukośny
 • § 5. Środek masy
 • § 6. Dynamika ruchu obrotowego
 • § 7. Prędkości względne
 • § 8. Ruch centralny
 • § 9. Zderzenie cząstek
 • § 10. Moment pędu ciała sztywnego
 • § 11. Tensor bezwładności
 • § 12. Swobodny ruch ciała sztywnego
 • § 13. Energia kinetyczna w ruchu obrotowym
 • § 14. Środek uderzenia
 • § 15. Równania ruchu w ruchomym układzie odniesienia
 • § 16. Moment żyroskopowy
 • § 17. Uwagi o równiach ruchu
 • § 18. Równania różniczkowe zwyczajne. Układ podstawowy
 • § 19. Oscylator harmoniczny
 • § 20. Oscylator o dwóch stopniach swobody
 • § 21. Oscylacje bez sił przywracających
 • § 22. Dryf statku na fali regularnej

Statyka

 • § 23. Stykanie się ciał
 • § 24. Zawiesia
 • § 25. Środek sił
 • § 26. Tarcie
 • § 27. Zasada prac przygotowanych
 • § 28. Cięgna

Kinematyka

 • § 29. Ruch punktu materialnego
 • § 30. Prędkość i przyspieszenie w układzie biegunowym
 • § 31. Trójścian Freneta
 • § 32. Ruch ciała sztywnego
 • § 33. Sprzęgło Cardana
 • § 34. Toczenie się koła. Ruch płaski
 • § 35. Ruch złożony

Działania na macierzach i wektorach

 • § 36. Własności macierzy
 • § 37. Pojęcie wektora
 • § 38. Iloczyn skalarny
 • § 39. Iloczyn wektorowy
 • § 40. Iloczyn mieszany
 • § 41. Podwójny iloczyn wektorowy
 • § 42. Różniczkowanie iloczynów wektorów
 • § 43. Iloczyn tensorowy dwóch wektorów
 • § 44. Składowe wektora i momentu wektora

Bibliografia

Fotografia: Pawłowski Maciej

Nota biograficzna

Maciej Pawłowski. Doktor habilitowany. Absolwent wydziału okrętowego Politechniki Gdańskiej (1970). W latach 1970-2010 zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, jako nauczyciel akademicki. Wykładał hydromechanikę ogólną i okrętową, statykę okrętu, mechanikę techniczną, wytrzymałość materiałów, matematykę stosowaną. Wypromował 10 doktorów. W pracy badawczej koncentrował się na bezpieczeństwie statku po kolizji, gdzie zyskał międzynarodowe uznanie. Odbył staże zagraniczne (w sumie 7 lat) na uniwersytetach w Newcastle upon Tyne, Glasgow, Strathclyde i Lyngby, związane z tą tematyką. W latach 1983-1998 aktywnie uczestniczył w obradach Podkomitetu IMO ds. SLF (stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich). Współtwórca przepisów niezatapialności w konwencji SOLAS. W 1995 roku, podczas pobytu w Glasgow, odkrył mechanizm przewracania się na fali statków ro-ro po utracie integralności burty, co dało podstawy metodzie statycznej równoważności SEM (static equivalent method), umożliwiającej przewidywanie przewracania się promu na fali z dokładnością nie gorszą, niż badania modelowe czy symulacje numeryczne. Współpracował z Centrum Techniki Okrętowej oraz Polskim Rejestrem Statków. Publikował w wielu renomowanych czasopismach, jak Transactions SNAME, Journal of Ship Research, Marine Technology and SNAME News, The Naval Architects, i innych. Autor książki Subdivision and damage stability of ships (2004) nt. niezatapialności okrętu w ujęciu probabilistycznym, pierwszej na świecie, współtwórca tej dziedziny wiedzy. Profesor w Gdańskiej Szkole Wyższej.

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazało się

 1. Podstawy mechaniki, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-83-2
 2. Analiza stanu naprężeń. Skrypt dla studentów, wydanie online (PDF), Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-51-1
 3. Podstawy mechaniki. Uzupełnienia, wyd. online (PDF), Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-00-8
 4. Wytrzymałość zmęczeniowa. Skrypt, wydanie online (PDF), Gdańsk 2021, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-19-0
 5. Całkowanie numeryczne, wydanie online (PDF), Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-23-7

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji